Det hele starter med, at Rikke Klemme undrer sig.
”Hvorfor får jeg egentlig ikke mere i løn? Bør jeg ikke få mere efter ti år som pædagog?”, tænker hun kort efter sommerferien i år.
Hun kontakter sin lokale BUPL-afdeling i Aalborg, for at høre, om der er noget galt med den løn, hun får udbetalt. Det står hurtigt klart, at der er noget galt. Rikke Klemme ligger på løntrin 27 og bør ligge på trin 36. Hun har fået forkert løn i tre år.

Den oplysning går hun til sin leder med, som godt kan se, der er fejl i lønnen. De penge skal Rikke Klemme selvfølgelig have tilbage, og fremadrettet skal fejlen rettes, lyder meldingen med det samme fra lederen. Resten af kommunikationen foregår mellem arbejdsgiveren og BUPL, og både fagforening og lederen holder Rikke Klemme orienteret, mens udregningerne står på.
”Der var ikke nogen konflikt, men det var bare nemmere, at de fandt ud af det”, siger Rikke Klemme.
God oplevelse – trods alt
Resultatet bliver, at Rikke Klemme har over 120.000 kr. til gode i løn og over 13.000 kr. i pension. De penge har hun nu fået udbetalt.
”Mit budget er stramt, så det har kunnet mærkes. Nu skal mit hus have nogle småreparationer, og mine piger skal have nye cykler. Det var der ikke råd til før. Jeg ser udbetalingen som en slags opsparing, der skal bruges på noget fornuftigt. Og så er jeg glad for, at jeg nu får den rette løn udbetalt hver måned, så der også fremover bliver lidt mere luft i budgettet”, siger hun.
Alt i alt har forløbet – trods alt – været en positiv oplevelse med et godt udfald.   
Gennem sine ti år som pædagog har Rikke Klemme bl.a. haft et vikariat, været på barsel to gange – den ene gang på barselsdagpenge, den anden gang med løn, og hun har skiftet job. Måske er det den skiftende jobsituation, der gør det svært at have fuldstændig tjek på, hvad lønnen bør være, mener Rikke Klemme.
”Og så var jeg nok en af dem, der tænkte, at det er der nok nogle andre, der har styr på. Nu hvor jeg virkelig har sat mig ind i sagerne, vil jeg fremover være mere opmærksom på, om jeg får det rette udbetalt i løn”, siger hun.
Ekstra vagter kan give fejl i lønsedlen
Bente Schytte er hjemmesygeplejerske i Holbæk Kommune, og hun har også oplevet fejl på sin lønseddel. Det sker for eksempel, når der er ændringer i vagtplanen. Så bliver der ikke altid udbetalt det rette tillæg.  

”Jeg tjekker min lønseddel hver gang, for jeg ved, lønsystemet er kompliceret, og at der let kan ske fejl. Hvis jeg ikke selv havde kigget efter, var der ikke nogen, der havde opdaget det”, siger Bente Schytte.
Hendes overenskomst sikrer hende beskyttede fridage på nogle hverdage. De er erstatning for de dage, hun arbejder i weekenden. Når hun eller kollegerne bliver bedt om at tage en ekstra vagt på en beskyttet fridag, udløser det et engangstillæg på 400-600 kr. Men Bente Schytte har oplevet, at hun i stedet for tillægget for at arbejde på en beskyttet fridag, har fået udbetalt det tillæg, der følger med, når der er omlægning af vagter på almindelige dage. Det er på 36 kr.
”Det er altså en væsentlig forskel. Især hvis man har arbejdet flere gange på beskyttede fridage”, siger Bente Schytte.
Bekymret for kollegerne
Hun opdagede fejlen, da hun selv tjekkede sin lønseddel. Da hun påpegede fejlen over for sin leder, blev det rettet, og de manglende tillæg udbetalt med næste løn.
Bente Schytte er tillidsrepræsentant, og er derfor godt inde i overenskomsten og godt klædt på til at tjekke sin lønseddel. Men hun oplever, at mange af kollegerne ikke tjekker den regelmæssigt. Så hun er bekymret på deres vegne.
”Lønsedlerne er uoverskuelige, og mange af kollegerne giver op, når de prøver at gennemgå den. Vi har en travl hverdag, og så er der ikke tid til at sætte sig ordentlig ind i, hvad der står på lønsedlen. Det betyder, at de måske går glip af tillæg, de er berettigede til”, siger hun.
Derfor har hun opfordret HR-afdelingen til at invitere medarbejderne til en dag, hvor de gennemgår, hvordan lønsedlerne skal læses. Det hjælper Bente Schytte gerne med.