En voldgiftsret betyder, at lærere kun vil få løn for højst 14 timers arbejde ud af døgnets 24 timer, når de på lejrskoler er på arbejde døgnet rundt. Afgørelsen er en konsekvens af den lov, som Folketinget vedtog for at afslutte arbejdsgivernes lockout mod lærerne i 2013.
Danmarks Lærerforening opfordrer Folketingets partier til hurtigt at melde klart ud, om afgørelsen er en utilsigtet fejl eller en bevidst konsekvens af lovindgrebet.
”Afgørelsen betyder, at Folketingets lovindgreb efter lockouten af lærerne får som konsekvens, at lærerne skal arbejde gratis 10 timer per døgn, når de er på lejrskole. Det tror jeg ikke, at mange folketingspolitikere var klar over, da de stemte for loven. Hele begrundelsen for lockouten og regeringens indgreb var jo, at lærerne skulle normaliseres,” siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening og Lærernes Centralorganisation.
FTF bakker op om lærerne.
”Det er urimeligt, at tyveriet af lærernes arbejdstid fortsætter. Voldgiftsafgørelsen understreger behovet for rimelige arbejdstidsaftaler mellem partnerne,” siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.
Afgørelsen får også betydning for andre typer af undervisere, f.eks. lærere i ungdomsskolen.