Lønmodtagerindekset vil bidrage med løbende målinger af danskernes holdning til vigtige lønmodtageremner til den politiske debat:

Der er tale om kvantitative undersøgelser, der handler om lønmodtagerne og de politiske temaer, der påvirker lønmodtagerne på arbejdsmarkedet og i velfærdssamfundet.

Se grafikker på sociale medier
Resultaterne bliver løbende offentliggjort på Facebook og Twitter.

Data er indsamlet over fire runder i marts, april og maj 2015. De fire målinger har alle minimum 1.200 respondenter, der er udvalgt i Epinions web-panel. Respondenterne udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Al data er indsamlet af Epinion for LO og FTF.