Offentlig styring

Lønmodtagerne skal være i centrum for den grønne omstilling. Her faglært arbejdskraft i sving på Rødby Solcelleanlæg

Ny rapport: Faglært arbejdskraft er nøglen til grøn omstilling

Lønmodtagerne skal have de rette kompetencer, hvis Danmark skal nå i mål med den grønne omstilling. En ny rapport fra Klimarådet understreger behovet for at uddanne mere faglært arbejdskraft og fremhæver opkvalificering og efteruddannelse som centrale værktøjer, hvis manglen på de rette kompetencer ikke skal stå i vejen for omstillingen.

FH: Regeringens ældreudspil sætter en ambitiøs kurs

Regeringens ældreudspil varsler en længe ventet frisættelse ved blandt andet at sanere tilsynsjunglen og lade de ældre tilrettelægge deres pleje sammen med medarbejdere i faste teams. Men udspillet varsler også en øget brug af frivillige på ældreområdet, som kræver ansvarlige rammer, og en bølge af privatisering som risikerer at sætte frisættelsen over styr.

Arbejder udfører svejsearbejde på Storstrømsbroen, halvt skjult bag en regn af gnister

15 billioner kroner årligt på offentlige indkøb: Sociale krav ved udbud skal styrke løn- og arbejdsvilkår

Europa-Kommissionen kigger ind i en potentiel revision af udbudsdirektivet. I de sidste måneder af 2023 stod offentlige udbud højt på dagsordenen i EU, bl.a. fordi flere medlemmer af Europa-Parlamentet pressede på for en revision af EU’s udbudsdirektiv. Fjorten dage inde i det nye år, slår kommissær Nicolas Schmit nu fast, at Kommissionen er nødt til at se på de nuværende udbudsregler for at sikre, at de er tilstrækkelige til at fremme den sociale dagsorden.

Fagbevægelsens Hovedorganisation, Økonomi: Regnemaskine, og lup

Finansministeriets dagpengemodel duer ikke

Finansministeriets regnemodel for hvad der sker, hvis man ændrer i dagpengesatsen, er skæv, for gammel og helt uigennemsigtig. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) peger i en ny analyse på, at der er behov for en grundlæggende forandring i Finansministeriets beregnings- og arbejdsmetoder.