Den europæiske fagbevægelse mener det er for vagt

Under overskriften ”styrkelse af den sociale dialog” lancerede Kommissionen d. 11. april første høring af arbejdsmarkedets parter på EU-plan om en revision af direktivet fra 2009/1994 om europæiske samarbejdsudvalg.

Direktivet fastsætter regler for hvordan multinationale virksomheder skal informere og høre lønmodtagerne i forbindelse med visse grænseoverskridende spørgsmål. Den europæiske fagbevægelse ETUC har længe kritiseret regelsættet for at være for vagt samt at nogle virksomheder ikke lever op til deres forpligtelser. Kommissionen iværksætter høringen på baggrund af en opfordring fra Europa-Parlamentet.

FH afgiver høringssvar

De europæiske parter, herunder ETUC og Businesseurope har seks uger til at afgive høringssvar. Høringen er koncentreret omkring behovet for og omfanget af en revision af de gældende regler. Såfremt en af parterne udtrykker ønske om en revision, går Kommissionen videre med en anden høring af parterne. Den forventes at være langt mere konkret i forhold til hvilke ændringer der er behov for.

FH afgiver høringssvar til ETUC på sagen.