Kommissionen har i anledning af 30-året for det indre marked offentliggjort en meddelelse for at hylde det indre marked og den betydning, det har haft – men samtidig også tage et kig ind i fremtiden.

Siden 1993 har det indre marked sikret europæiske borgere en række sociale fordele.

Det indre marked handler kort sagt om fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital. Den fri bevægelighed har bl.a. gjort det nemmere at arbejde i en anden medlemsstat end den, man har statsborgerskab i. Det indre marked har også gjort det nemmere at få anerkendt faglige kvalifikationer på tværs af medlemsstater.

Det bliver samtidig fremhævet, at koordineringen af ​​sociale sikringsregler betyder, at millioner af europæere fortsat kan nyde godt af deres rettigheder til pensioner og sundhedsydelser i andre medlemsstater.

Selvom det indre marked allerede har sikret sociale fordele, sætter Kommissionen fokus på, at vi fortsat skal arbejde for at styrke de muligheder, der ligger. Det indre marked har med andre ord stadig et uudnyttet potentiale.

Noget af det, som Kommissionen ønsker at sætte fokus på fremadrettet, er blandt andet at mindske de barrierer, der stadig opleves. Det kan gøres ved at have et større fokus på at de håndhæve eksisterende regler og sikre en større integration.

I FH er vi glade for, at det indre marked – verdens største hjemmemarked – har styrket beskæftigelsen og lønmodtageres rettigheder i Europa. Det er vigtigt, at Europa står sammen om den retfærdige grønne omstilling, som er i fuld gang. FH er også enige i, at det indre marked kan og skal forbedres – der er stadig huller og uhensigtsmæssigheder. Et vigtigt område, som der skal endnu mere fokus på, er social dumping, hvor lønmodtagere bliver udnyttet, og ordnede løn- og arbejdsvilkår kommer under pres. Det skal der tages hårdere fat på, og redskaberne findes: bl.a. ved et europæisk socialsikringsnummer i form af et ID-kort, et styrket tværnationalt samarbejde etc.