Det EU-støttede VIRAGE-projekt har foretaget en analyse af ligestilling på EU-landenes arbejdsmarkeder. Analysen viser, at der stadig er lang vej til fuld ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkederne. Særligt siden 2013 er det gået langsomt med arbejdet henimod større ligestilling.

Det skal dog siges, at Danmark ligger i den høje ende, når man sammenligner ligestillingen på de forskellige EU-landes arbejdsmarkeder. Det betyder imidlertid ikke, at vi har fuld ligestilling. Vi halter efter Sverige helt generelt, og lønforskellen mellem mænd og kvinder er større i Danmark end i en række andre EU-lande, herunder Tyskland, Holland og Sverige.

Sociale parter spiller en vigtig rolle

Analysen finder desuden, at de sociale parter spiller en vigtig rolle i at fremme ligestillingen mellem kønnene. Social dialog og kollektive forhandlinger er vejen til større ligestilling.

Det bliver fremhævet, at større ligestilling mellem kønnene kan hjælpe nationale økonomier, der står over for strukturelle problemer såsom en aldrende befolkning.

I FH arbejder vi for at skabe større ligestilling mellem kønnene. Vi mener, at EU spiller en vigtig rolle i at sætte retningen for ambitionerne om fuld ligestilling. Det er dog vigtigt, at det sker med respekt for den danske model.