Med det nye direktiv vil danske lønmodtagere få nye muligheder for bedre at håndhæve princippet om ligeløn mellem lønmodtagere, der udfører det samme arbejde eller arbejde af samme værdi.

Direktivet kan således bidrage til at styrke danske lønmodtageres retsstilling.

Konkret giver direktivet den enkelte lønmodtager eller dennes repræsentant en ret til at få lønoplysninger fra ens arbejdsgiver, således at man kan kontrollere og vurdere, om man er aflønnet på en ikke-diskriminerende måde, eller om man måske er udsat for uligeløn.

Nye krav til virksomhederne

Arbejdstagerne må heller ikke forhindres i at offentliggøre deres lønoplysninger eller dele dem med kollegaerne.

Direktivet indfører desuden nye krav til virksomhederne om at udarbejde offentlige lønredegørelser om lønforskelle mellem mænd og kvinder, ligesom at arbejdsgiverne forpligtes til at handle og rette op på evt. lønforskelle, som ikke kan forklares ud fra objektive og kønsneutrale faktorer.

Nu er det så op til os i fagbevægelsen at løfte flere ligelønssager over for arbejdsgiverne!

Morten skov christiansen

Det vil være virksomheder med mere end 100 ansatte, som bliver omfattet af kravene til offentlige lønredegørelser og handlepligt i første omgang.

Direktivet indeholder mulighed for, at Kommissionen senere kan se på virksomhedstærsklerne.

Næstformand Morten Skov Christiansen:

Vi har fra dansk fagbevægelses side arbejdet for at sikre balancen mellem at opnå reelle fremskridt for ligestillingen, uden at direktivet griber ind i vores aftalefrihed og løndannelsessystemer. Det ser ud til at være lykkedes med den trilogaftale, der nu er indgået.

EU-direktivet løser bestemt ikke alle problemer med ligeløn, men et vigtigt skridt et taget.

Morten SKOV Christiansen

Man kan altid ønske sig mere; at mange flere virksomheder blev omfattet osv., men det har været en hård kamp mod arbejdsgivere og konservative kræfter i EU. I det lys synes jeg, at vi skal være godt tilfredse med det resultat, der er opnået. EU-direktivet løser bestemt ikke alle problemer med ligeløn, men et vigtigt skridt et taget.

Løft flere sager om ligeløn over for arbejdsgiverne

Direktivet vil bl.a. forbedre fagbevægelsens muligheder for at håndhæve princippet om ligeløn mellem lønmodtagere, der udfører det samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Nu er det så op til os i fagbevægelsen at løfte flere ligelønssager over for arbejdsgiverne”

Før målstregen er krydset, og direktivet er endeligt vedtaget, er der stadig nogle formelle godkendelser i Europa-Parlamentet og Rådet i begyndelsen af 2023. 

Kommissionen har udsendt en pressemeddelelse om aftalen, læs med her