Hvert år vedtager Kommissionen et arbejdsprogram med en liste over de initiativer, den vil igangsætte det kommende år. I år er ingen undtagelse, da Kommissionen i tirsdags på Parlamentets plenarforsamling præsenterede dens arbejdsprogram for 2023. Arbejdsprogrammet indeholder 43 nye politiske initiativer, som bygger videre på Ursula von der Leyens State of the Union tale i 2022.

FH bemærker blandt andet, at Kommissionen vil have fokus på arbejdsmiljø, hvor de planlægger initiativer om mental sundhed og asbest på arbejdspladsen. Vi er enige i behovet for initiativer på dette område. Selvom asbest i alle former har været forbudt i EU siden 2005, findes der stadig asbest i ældre bygninger. Dette udgør en sundhedstrussel, særligt for arbejdstagere fx i forbindelse med renovering, hvor fibrene frigives og således kan indåndes.

Et andet forslag, der fremgår af Kommissionens arbejdsprogram er at lette anerkendelsen af kvalifikationer for tredjelandsstatsborgere. Dette med henblik på at tiltrække særligt efterspurgte færdigheder til det europæiske kontinent. Der er ikke tale om et ikke-lovgivningsmæssigt initiativ. Her er vi på et område, hvor Danmark ikke vil være omfattet grundet retsforbeholdet.

Kommissionen forbereder ligeledes en målrettet revision af REACH-forordningen. Forordningen trådte i kraft i 2007 og søger at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kan være forbundet med kemikalier. REACH er implementeret i arbejdsmiljølovgivningen, da det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at medarbejderne er beskyttede og har modtaget information, vejledning og uddannelse om sikker anvendelse af kemikalier på arbejdspladsen.

Vi vil i FH følge alle initiativerne tæt.