Den 7. oktober markeres af fagbevægelsen i hele verden som World Day for Decent Work. En dag, som i år sætter fokus på nogle af de store forandringer vi oplever på arbejdsmarkedet. 

Som konsekvens af COVID-19-pandemien er der nok at tage fat på.

Ulighederne i verden er vokset betragteligt. 

Der er brug for massive investeringer i den grønne omstilling, samt i velfærd for at undgå øget ulighed

bente sorgenfrey

Den internationale arbejdsorganisation, ILO skønner, at pandemien har kostet et tab af arbejdstimer, der svarer til 255 millioner job, så derfor er det en klar første prioritet, at få sat gang i en global genopretning, der skaber job på ordentlige vilkår.

Der er brug for massive investeringer i den grønne omstilling samt i velfærd for at undgå øget ulighed. 

60% af beskæftigelsen slås med stor usikkerhed om indtjening og arbejdstid

På denne 7. oktober er det vigtigt at huske, at 60 procent af beskæftigelsen findes i den såkaldt uformelle sektor, altså job hvor der er stor usikkerhed både i forhold til indtjening og arbejdstid, og hvor social sikring som fx løn under sygdom ikke eksisterer.

Vores globale faglige organisation ITUC skønner at der er brug for at skabe 575 millioner nye job og formalisere en milliard job inden 2030, hvis FN’s verdensmål 8 om anstændige job og økonomisk vækst skal indfris. 

På vores hjemlige breddegrader ser vi, at flere af den type job, som vi vil betegne som usikre job, vinder frem.

Bente sorgenfrey

Det kræver samarbejde, og i FH og Ulandssekretariatet ser vi et enormt potentiale i at regeringer prioriterer trepartssamarbejde med arbejdsmarkedets parter og en ny strategi for udviklingsbistanden. 

Vi ved, at det kræver en kæmpe indsats fra arbejdsgiverorganisationer og fagbevægelse at indgå i trepartssamarbejde med regeringerne.

Men vi er også overbeviste om, at det er helt nødvendigt, hvis det skal lykkes at gennemføre de forandringer, som kan skabe beskæftigelse på ordentlige vilkår, samtidig med at det bidrager til at gennemføre den grønne omstilling. 

Usikre job vinder frem

På vores hjemlige breddegrader ser vi, at flere af den type job, som vi vil betegne som usikre job, vinder frem.

Det gælder ikke mindst det voksende antal, der knokler rundt i bil eller på cykel med dagligvarer og færdigretter for platformsvirksomheder, der gør store krumspring for at undgå at påtage sig et arbejdsgiveransvar. 

I FH fortsætter vi kampen for anstændige arbejdsforhold – og i år, hvor vi om en uge kan fejre arbejderbevægelsens 150 år fødselsdag, gør vi det med ekstra stolthed og beslutsomhed. 

“Ursula von der Leyens årlige State of the Union-tale havde postive toner men få konkrete initiativer. Jeg savnede stærkere fokus på social dialog og ulighed”, siger Bente Sorgenfrey