For Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er det afgørende at EU fortsat kan bidraget til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. 

Dansk økonomi og velfærd er afhængig af et velfungerende indre marked, der muliggør en stor eksport til andre EU-lande med dertilhørende arbejdspladser. 

EU skal bidrage til et fair arbejdsmarked, som understøtter kollektive overenskomst aftaler, bekæmpe skattesnyd, sikre en teknologiske og grønne omstilling som ikke efterlader nogen på perronen

Bente sorgenfrey

For fagbevægelsen er det afgørende at den økonomiske integration understøttes af en opadgående social konvergens, der styrker levevilkårene i medlemsstaterne uden at søge en harmonisering af de enkelte medlemsstaters samfunds- og velfærdsmodeller. 

Ovenpå Covid pandemien er der et stort behov for, at EU leverer løsninger her og nu og sikre en retfærdig genopretning, men også leverer på en række af fremtidens store udfordringer.

“EU skal bidrage til et fair arbejdsmarked, som understøtter kollektive overenskomst aftaler, bekæmpe skattesnyd, sikre en teknologiske og grønne omstilling som ikke efterlader nogen på perronen” siger FH næstformand Bente Sorgenfrey forud for Ursula von der Leyens tale.

Social dumping i flere medlemsstater

Arbejdskraftens mobilitet har bidraget til at skabe øget økonomisk aktivitet i EU, men det har også ført til social dumping i flere medlemsstater, hvor lønmodtagere udnyttes og ordnede løn- og arbejdsvilkår kommer under pres. 

FH ønsker et EU, der sikrer stabilitet og tryghed og som levere løsninger på fremtidens udfordringer til gavn for lønmodtagerne. 

Vi ønsker, at Danmark tager aktivt del i arbejdet for at styrke fælles europæiske løsninger på de store dagsordner, som klima og nye teknologier, der hvor det giver mening for lønmodtagere.

Respekten for ordnede løn- og arbejdsvilkår og for nationale arbejdsmarkedsmodeller må højere op på Ursula von der Leyens dagsorden.