MANGLEN PÅ faglært arbejdskraft kommer til at få større konsekvenser for Danmark, end den velmenende venstrefløj og bedrevidende højrefløj overhovedet gør sig forestillinger om.

Hvis de gjorde, ville de helt sikkert prioritere deres kræfter anderledes. Nemlig på at få flere elever på erhvervsskolerne – frem for populistiske kapløb om at være henholdsvis mest brutal og mest blødsøden over for flygtninge og indvandrere.

Det er de sorte fingre, der skal rejse vindmøllerne, trække ledningerne og bygge en grøn fremtid. Men kampen for også i fremtiden at have rent vand, klar luft og grønne skove er åbenbart ikke nok til at få politikerne på rette spor.

Frederik Enevoldsen, Ungdomskonsulent

I 2030 kommer vi til at mangle svimlende 100.000 med en faglært uddannelse.

Det er de sorte fingre, der skal rejse vindmøllerne, trække ledningerne og bygge en grøn fremtid. Men kampen for også i fremtiden at have rent vand, klar luft og grønne skove er åbenbart ikke nok til at få politikerne på rette spor.

I Danmark har vi hverken guld eller olie i undergrunden, og vi kan ikke læne os tilbage og leve af naturressourcer. Men på trods af hvad belæste akademikere siger, så kan Danmark ikke leve af viden alene. Danmark er i høj grad et industrisamfund, og vi lever af at eksportere de løsninger, som kloge hænder bygger.

Tag ansvar for klimaet, økonomien og fremtidens arbejdsmarked

SÅ KÆRE nationalister og socialister, tag ansvar for klimaet, økonomien og fremtidens arbejdsmarked. Tag et reelt opgør med den skæve uddannelsespolitik, der uddanner flere humanister, end vi kan give arbejde. Gør noget ved de enorme udfordringer med dimittendledighed ved at give unge en uddannelse, de kan bruge.

Lad os sikre, at vi også i fremtiden har råd til et godt sundhedsvæsen, dygtige politibetjente og gratis uddannelser.

Derfor skal vi have modet til at dimensionere endnu hårdere på de uddannelser, hvor studerende bliver kastet fra skolebænk til kontanthjælpshjul.