Den 20. februar er der indgået forlig på det regionale område for ca. 150.000 medarbejdere – hovedparten af dem er ansat på landets sygehuse.

Forhandlingsfællesskabet blev enige med RLTN et tre-årigt forlig.

Aftalen indeholder foruden generelle lønstigninger bl.a. aftale om organisationspulje til alle organisationer, løn under sorgorlov, en ligeløns- og lavtlønspulje, særlige midler til sygeplejerskerne, en styrket seniorindsats og en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø.

Desuden er der aftalt en tryghedspulje, hvor medarbejdere der afskediges bl.a. på grund af besparelser kan få støtte til kompetenceudvikling og rådgivning.

Med aftalen for de regionalt ansatte er der nu indgået forlig om de generelle vilkår for alle ca. 850.000 offentligt ansatte.

Frem mod midten af marts kører forhandlerne for de enkelte organisationer på med at forhandle om de specielle overenskomster for organisationerne – der er tale om mere end hundrede forskellige overenskomster.

Når alle aftaler er i hus midt i marts, skal medlemmerne stemme om overenskomsterne, som træder i kraft den 1. april.

Læs mere på FHs tema om OK21.

Læs hele aftalen her: OK21-aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet

Læs også: Beskrivelse af hovedelementerne i OK21-aftale mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet