Betydeligt færre lønmodtagere skal udsættes for arbejdsulykker og skadeligt arbejdsmiljø som fx farlig kemi, nedslidende bevægelser, psykiske belastninger som fx krænkende handlinger, vold og trusler. Det er målet for den politiske aftale om bedre arbejdsmiljø, der blev indgået i går mellem FH, AC, arbejdsgiverne og regeringen. Årets 14. trepartsaftale!

Aftalen er den mest konkrete aftale om arbejdsmiljø i årevis: Parterne har forpligtet sig til sammen at sætte tal på, hvordan arbejdsmiljøet skal forbedres i en række udvalgte brancher med særligt udbredte og alvorlige problemer.

De udvalgte brancher har problemer med både fysisk og psykisk arbejdsmiljø: fx arbejdsulykker, farlig kemi, ergonomi, krænkende handlinger, vold og trusler. (se listen over udvalgte brancher nederst).

Store forventninger hos FH

Inden for de udpegede brancher skal der allerede inden den 1. april 2021 være sat konkrete måltal for, hvordan de vil forebygge det gode arbejdsmiljø, samt at reducere antallet af lønmodtagere, som bliver udsat for belastende arbejdsmiljø. Samtidig skal brancherne være klar med en konkret beskrivelse af den forebyggende indsats, der skal sikre et bedre arbejdsmiljø.

Generelt på hele arbejdsmarkedet skal ”betydeligt færre” lønmodtagere opleve et belastet arbejdsmiljø i perioden frem mod 2030.

Næstformand i FH, Morten Skov Christiansen, glæder sig over udsigten til, at der nu bliver gjort noget ved de alvorlige arbejdsmiljøproblemer.

Investeringer i bedre arbejdsmiljøet

”Vi har store forventninger til denne her aftale. Til forskel fra mange tidligere aftaler om arbejdsmiljøet skal der nu sættes konkrete tal på indsatsen. Det forpligter! Og så bliver der denne gang investeret et betydeligt beløb i indsatsen. Det vil udgøre et solidt fundament for en reel forbedring af arbejdsmiljøet”, siger Morten Skov Christiansen.

Fundamentet består denne gang bl.a. af et Arbejdstilsyn, der i modsætning til tidligere ikke er skåret ned, men omvendt har fået flere penge, pointerer Morten Skov Christiansen. Desuden er der afsat 95 mio. kr. til branchernes arbejdsmiljøindsats (BFA’erne) med bl.a. de nationale mål. Og der er afsat en statslig pulje, der skal forebygge nedslidning og arbejdsulykker.

”Denne gang kan vi forvente noget mere. Til forskel fra tidligere aftaler har vi nu også skabt de økonomiske rammer for, at vi rent faktisk kan realisere de her mål og måltal. Alle parter – både regering, AT og arbejdsmarkedets parter – har sat et højt ambitionsniveau. Jeg har store forventninger til, at vi sammen får løftet arbejdsmiljøet for de danske lønmodtagere; det er der brug for!”, siger Morten Skov Christiansen.

Udvalgte brancher

Følgende brancher skal sætte konkrete måltal på, hvor mange færre lønmodtagere, der skal udsættes for dårligt arbejdsmiljø frem mod 2030.

Fysisk arbejdsmiljø – arbejdsulykker, kemisk arbejdsmiljø og ergonomiske arbejdsmiljø: Bygge og anlæg, slagterier, metal og maskiner, vand, kloak og affald, landbrug/skovbrug/fiskeri, politi/beredskab/fængsler, transport af gods, mejeri og ostefremstilling, frisører, rengøring, restauranter og barer.
Krænkende handlinger, vold og trusler: dag- og døgninstitutioner, hospitaler, hjemmepleje, undervisning, hotel og camping, politi/beredskab/fængsler, transport af passagerer
Ubalance i opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder: døgninstitutioner og hjemmepleje, hospitaler, undervisning, installation og reparation af maskiner, metal og maskiner, transport af gods.