Danmark er ét af de lande i Europa, hvor lønmodtagerne oplever det største tidspres på jobbet. På hele 73 procent af de danske arbejdspladser melder de ansatte om tidspres.

Dermed ligger Danmark tredjehøjest i EU – kun overgået af Finland og Sverige. Det viser tal fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs nyeste store undersøgelse af arbejdsmiljøet på europæiske virksomheder (ESENER 2019).

Især på social- og sundhedsområdet er den helt gal i Danmark: Her indtager vi en markant europæisk førsteplads i arbejdspres.

På hele 85 procent af de danske arbejdspladser inden for social og sundhed oplever de ansatte at arbejde under tidspres. Det er et pænt stykke over alle andre: Norge følger på andenpladsen med en andel på knap 73 procent.

”Målet må være, at Danmark ligger langt bedre om fem år, når den næste EU-undersøgelse kommer

Morten skov
https://datawrapper.dwcdn.net/X45h2/1/

Samtidig ligger vi i den allerhøjeste ende på et andet kritisk område: På 68 procent af danske arbejdspladser oplever medarbejderne et pres fra arbejdet med krævende borgere (patienter, kunder, elever osv.). Danmark har dermed Europas fjerdestørste andel af arbejdspladser, hvor medarbejderne oplever et pres fra arbejdet med mennesker.

Stærkt bekymrende

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Morten Skov Christiansen, finder tallene stærkt bekymrende.

”Det er alarmerende, at Danmark befinder sig i den absolut tungeste ende i Europa. Vi vidste godt, at mange lønmodtagere oplever belastninger i det psykiske arbejdsmiljø. Men det er overraskende, at vi åbenbart ligger blandt de allerdårligste i Europa”, siger Morten Skov.

Han er derfor glad for den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, som trådte i kraft her den 1. november. Bekendtgørelsen handler om væsentlige belastninger i det psykiske arbejdsmiljø, som arbejdsgiverne er forpligtet til at forebygge.

Han håber, at bekendtgørelsen vil skabe et bedre fundament for at forebygge på arbejdspladserne og give bedre dialog og samarbejde om det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdspres skal løses kollektivt

”Hvis vi for alvor skal ændre Danmarks kedelige placering i statistikken, skal vi holde op med at gøre arbejdspres, til et problem, som den enkelte selv skal løse.

Ofte bliver arbejdspres gjort til et spørgsmål om den enkeltes robusthed, hvor løsningen er et kursus i mindfullness eller en tur til psykolog. Det skal vi gøre op med. Og det kan den nye bekendtgørelse være med til”, siger Morten Skov.

Han peger på, at den nye bekendtgørelse netop slår fast, at arbejdspladserne skal forebygge ved at  prøve at finde kollektiv løsninger frem for individuelle.

”Med den nye bekendtgørelse bliver det tydeligere, hvordan man forebygger og håndterer problemer med psykisk arbejdsmiljø som noget FÆLLES på arbejdspladsen.

Fx ved at skabe sammenhæng mellem opgaver og ressourcer, så man ikke bliver syg af for stort tidspres”, siger Morten Skov.

Tag FH’s stress-test

Det er ikke ligegyldigt om du ligger i det grønne, gule eller røde felt!

Kommunikation og samarbejde på jobbet

Danmark er ét af de første lande i Europa, der får en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Og der er tilsyneladende hårdt brug for det.

Ud over vores kritiske placering i EU ift. tidspres og belastning fra arbejdet med mennesker, så kører samarbejdet åbenbart heller ikke for godt ude på arbejdspladserne. Danmark ligger næsthøjest i Europa, når det gælder dårlig kommunikation og samarbejde.

På mere end hver tredje virksomhed (37 procent) oplever de ansatte dårlig kommunikation og samarbejde. Her overgås vi kun af Sverige, som topper med en andel på hele 42 procent. Gennemsnittet i EU ligger på kun 18 procent.

Dialog helt afgørende

Dårligt samarbejde er kritisk for det psykiske arbejdsmiljø, mener Morten skov.
”Selv om arbejdsgiverne har ansvaret, skal opgaven med at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø løses gennem dialog og samarbejde mellem arbejdsgivere, ledere og medarbejdere”, siger han.  

Morten Skov peger på, at den nye bekendtgørelse kan hjælpe til at lette dialogen om psykisk arbejdsmiljø, fordi den skaber et fælles udgangspunkt og giver et fælles sprog på området.

DK skal have langt bedre resultater om fem år

”Tallene fra EU-undersøgelsen viser, at det er vigtigt at vi får skruet op for forebyggelsen med det samme.

Derfor skal vi hurtig have bekendtgørelsen ud at virke. Det er helt afgørende, at arbejdsgivere, lønmodtagere og Arbejdstilsynet står bag bekendtgørelsen, og at vi står sammen om at få den omsat til virkelighed på arbejdspladsen”.

”Målet må være, at Danmark ligger langt bedre om fem år, når den næste EU-undersøgelse kommer”, siger Morten Skov.