I et klassisk arbejdsgiverindlæg om, at der ikke er forskelsbehandling i løn, begår Pernille Knudsen (Viceadministrerende direktør hos DA) en afgørende fejl. Hun bruger en rapport fra VIVE til fejlagtigt at konkludere, at ”kvinders lønefterslæb ikke skyldes forskelsbehandling”.

Læs Pernille Knudsens indlæg

Problemet er, at Knudsen ser ud til både at have overset fodnoter, forbehold og metodeafsnittet i den udskældte rapport.

Det må være i alles interesse at sikre, at der ikke findes løndiskrimination sted i Danmark. 

Majbrit Berlau

Derfor må vi på vegne af lønmodtagerne blande os i debatten og korrigere Dansk Arbejdsgiverforening.

Ny variabel

Fejlen består i, at Knudsen på baggrund af rapporten konkluderer, at det kun er 1,8 procent af løngabet mellem kvinder og mænd, som er uforklarligt og dermed kan henføres til løndiskrimination.

Ifølge Knudsen er de nye tal en mytedræber om, at kvinder tjener uforklarligt lavere løn for samme arbejde.

Hvis man læser efter i rapporten, så kan man se, at man når det resultat, fordi VIVE har oprettet en ny variabel som hedder ”kvindeandel i jobcelle”. Hvad betyder det? Jo det betyder, at hvis der er mange kvinder med en specifik jobfunktion på den enkelte arbejdsplads, så trækker det ned i lønnen for alle i den jobfunktion på den arbejdsplads.

Den uforklarede forskel i løn

Det forklarer tilsyneladende over 40 pct. af den samlede lønforskel mellem mænd og kvinder. Men det giver jo ingen mening, hvilket Vive faktisk selv skriver i en rapport fra 2019: ”Kvindeandelen [er problematisk fordi] en høj kvindeandel kan føre til lav løn, men der er også den mulighed, at en lav løn i et fag betyder, at mænd i større omfang end kvinder søger andre steder hen”.

Læg oveni, at VIVE, i selvsamme rapport som Knudsen referer til, skriver: ” Det er indledningsvis vigtigt at understrege, at den ’uforklarede’ lønforskel ikke er et mål for, om der finder forskelsbehandling sted på det danske arbejdsmarked.”

Retfærdig eller uretfærdig lønforskel

Rapportens resultater giver med andre ord ikke noget svar på, hvor stor en del af bruttolønforskellen der er ‘retfærdig’ eller ‘uretfærdig’, herunder spørgsmålet om potentiel diskrimination.

‘Retfærdige’ lønforskelle, det vil her sige lønforskelle, som skyldes forhold, som alle er enige om har betydning for timelønnen, kan for så vidt findes både i den ’forklarede’ og den ’uforklarede’ del. Og tilsvarende kan ‘uretfærdige’ elementer af lønforskellen optræde begge steder.”

Model for åbenhed om løn

VIVE-rapporten kan altså ikke fortælle os, om der finder løndiskrimination sted mellem mænd og kvinder. Men vores erfaring er, at det finder sted. Og der er kun en reel løsning på det, og det er lønåbenhed på virksomhederne. En åbenhed, der skaber transparens i lønudviklingen.

Derfor en stærk opfordring fra os til regeringen, Folketinget og arbejdsgiverne om, at vi i Danmark udvikler en lønåbenhedsmodel, som alle virksomheder og arbejdspladser omfattes af. For det må være i alles interesse at sikre, at der ikke findes løndiskrimination sted i Danmark. 

Indlæg bragt i Altinget 11.12.20