De sidste formelle vedtagelser er under opsejling før valget til Europa-Parlamentet i juni 2024. Det betyder bl.a., at Europa-Parlamentet onsdag skal stemme om de to direktiver, som mere konkret går ud på at fastsætte bindende standarder for de nationale ligebehandlingsorganer i medlemslandene.

Med bindende standarder er tanken, at der skal sikres en bedre håndhævelse af EU’s anti-diskriminationsregler ved at fastsætte fælles standarder for de nationale organers arbejde. I Danmark vil det berøre Ligebehandlingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder.

Ved at sikre fælles standarder for ligestillingsorganernes arbejde og beføjelser, skal de kunne engagere sig bedre i forebyggelse af diskrimination og fremme af ligebehandling. Samtidig skal de kunne behandle og undersøge sager om diskrimination, og kunne understøtte ofre for diskrimination.

FH er overordnet set positive over for organernes vigtige arbejde med at fremme ligebehandlingen i samfundet.

Dog ønsker vi ikke en udvidelse af organernes beføjelser til at behandle og føre sager, der vedrører det overenskomstdækkede område.

FH har derfor arbejdet for at direktiverne respekterer vores danske arbejdsmarkedsmodel, men at organerne får de nødvendige ressourcer til at fremme og overvåge ligebehandlingen i Danmark.

Når de formelle vedtagelser er på plads i EU-systemet, skal reglerne indarbejdes i dansk lov før de to direktiver kan træde i kraft.

Du kan læse mere om de to direktiver samt FH’s høringssvar her