I 2017 var forskellen på kvinder og mænds løn 14,4 procent – det såkaldte ’løngab’.

Halvdelen af ’gabet’ kan forklares med, at mænd og kvinder uddanner sig og finder job inden for forskellige sektorer, brancher, fag og placering i stillingshierarkiet. Den anden halvdel er ’uforklaret’ og udtryk for forskelsbehandling mellem mænd og kvinder på det danske arbejdsmarked.

“Rapporten bidrager desværre ikke med ny viden om årsagen til, at der er forskel på mænd og kvinders løn. Det er virkelig ærgerligt, at vi ikke bliver klogere på den diskrimination, der er en væsentlig del af forklaringen på løngabet”, siger Majbrit Berlau.

Rapport kan blive kilde til misforståelser

FH er til gengæld bekymret for, at VIVE’s rapport kan blive en kilde til misforståelser og vil mudre billedet af, hvad der er årsagen til løngabet.

Rapporten viser en statistisk sammenhæng mellem kvindeandel og lavere løn, men det skaber mere forvirring end klarhed at kalde det ’en forklaring’, for det forklarer hverken, hvorfor eller hvordan kvindeandelen fører til en lavere løn.

I stedet er der i rapporten angivet en række forslag til, hvad der kan være forklaringer på sammenhængen mellem kvindeandel og løn. Men der er ingen dokumentation for sammenhængen mellem resultaterne af analysen og de mulige forklaringer som oplistes.

“De er derfor ikke særlig brugbare, og man kan tilmed frygte, at forklaringerne kan bruges til at få introduceret gamle forestillinger om forskelle på mænd og kvinder”, siger Majbrit Berlau.

Puster til gamle myter

FH’s næstformand finder det bl.a. problematisk, at der står i rapporten, at kvinder er mindre konkurrenceorienterede og mindre tilbøjelige til at forhandle løn.

”Det er en gammel myte, at kvinder skulle være dårligere til at forhandle løn, det har danske studier blankt afvist. Og det er i øvrigt slet ikke det, VIVE har undersøgt i rapporten”, siger Majbrit Berlau.

Rapporten fra VIVE kan læses her