Man kan godt høre på arbejdsgiverorganisationerne, at der ikke er så mange hos dem, der har løftet tungere ting på jobbet end en papirmappe. For som en ren rygmarvsreaktion har de gjort det til deres mærkesag at afspore debatten om retten til tidligere og værdig tilbagetrækning.

Det er synd, for selv om arbejdsgiverne forståeligt nok går meget op i, at der skal være hænder nok på arbejdsmarkedet, så kan det ikke være et problem at trække 9.000 personer ud af arbejdsmarkedet, når der samtidig er udsigt til næsten 70.000 flere hænder primært som følge af den stigende pensionsalder.

Vi har tal, der viser, at blandt dem i slut 50’erne går mere end hver fjerde hver dag på arbejde med smerter. Det er især ufaglærte og faglærte, der har en arbejdsdag plaget af smerter.

Lizette Risgaard

Det er trist, for vi taler jo om deres medarbejderes ret til at have lige så mange raske år på pension som alle andre.

Seneste afsporing er Dansk Arbejdsgiverforenings nye undersøgelse, der viser, at de, der står til at få gavn af regeringens nye pensionsudspil, ikke har mere sygefravær end andre lønmodtagere. Vupti, så er der ikke behov for den ordning. Eller hvad?

Tager arbejdsgiverne højde for, hvor mange der møder på arbejde på trods af smerter? Næh.

Tager arbejdsgiverne højde for, om der er forskel på, hvor mange smertestillende piller man tager, inden man hopper i arbejdstøjet for at holde ud? Næh.

Og har arbejdsgiverne tænkt på, at der er lønmodtagere, som lever i kortere tid og har færre raske år – efter pensionsalderen? Svaret er nej.

Heldigvis er vi nogle, som går op i det.

Mere end hver fjerde går på job med smerter

Vi har tal, der viser, at blandt dem i slut 50’erne går mere end hver fjerde hver dag på arbejde med smerter. Det er især ufaglærte og faglærte, der har en arbejdsdag plaget af smerter.

Blandt ufaglærte har 29 procent daglige smerter. Blandt personer med en lang videregående uddannelse er det kun 7,5 procent.

Andelen af ufaglærte, der går på arbejde med daglige smerter, er altså næsten fire gange så høj som andelen af akademikere, der gør det.

Derudover konkluderer en ny videnskabelig artikel fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, at der er stor ulighed i, hvor længe vi lever og hvor mange raske år, vi har.

Behov for retfærdig tilbagetrækning

Ifølge forskningsprojektet, som baserer sig på registerdata, så har den rigeste femtedel af mænd på 65 år næsten dobbelt så mange raske år på pension end den femtedel med lavest indkomst.

Tilsvarende kan de rigeste 65-årige kvinder se frem til 5,6 flere raske år på pension end de kvinder med lavest indkomst.

Det er fakta. Så selvfølgelig er der behov for, at vi skaber en mere retfærdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Vi diskuterer, om det er rimeligt, at dem, der har knoklet på arbejdsmarkedet i 41, 42 og 43 år, skal have ret til en tidligere tilbagetrækning, velvidende at mange af dem får færre leveår på pension og tilmed færre raske år på pension.

Handler ikke om sygefravær

Debatten handler ikke om sygefravær, mens man har et arbejde. Debatten handler om sygdom og antal raske år, efter man går på pension. Hvis man er for syg til at arbejde, skal man jo på førtidspension eller seniorpension.

Og hvis man nu er fuldstændig rask og rørig, så tror jeg ikke, man vil gøre brug af ordningen.

Hvordan ved jeg det?

Jo, ydelsen er ikke prangende. Man kan højst få 13.550 kroner om måneden i Tidlig Pension. Det svarer til folkepensionen. Det er ikke mange penge, så den enkelte vil bestemt ikke trække sig tilbage for pengenes skyld.

Hvis arbejdsgiverne ikke kan finde bedre tal til at modarbejde retten til tidligere tilbagetrækning, så vil jeg da mene, at regeringen har en god sag.

Lizette Risgaard

Derfor ærgrer det mig så meget, at arbejdsgiverne så ihærdigt forsøger at forhindre et mere retfærdigt pensionssystem.

På den anden side viser deres forsøg på afsporing, at regeringen har fat i den lange ende. Hvis arbejdsgiverne ikke kan finde bedre tal til at modarbejde retten til tidligere tilbagetrækning, så vil jeg da mene, at regeringen har en god sag.

Indlægget er bragt i Information 26.09.20

I svigter, hvis ny pensionsaftale går i vasken!