Stort folkeligt ønske om en bred aftale

Epinion har i juli gennemført en ny stor undersøgelse af danskernes holdning til en ny ret til tidlig tilbagetrækning. Undersøgelsen peger på, at danskerne ønsker en bred politisk aftale om tilbagetrækning med deltagelse af partier fra både rød og blå blok.

71 procent af de 5.115 danskere, der deltog i undersøgelsen, var således helt eller delvist enige i udsagnet: ” Både røde og blå partier skal være med i en aftale om en ret til tidlig tilbagetrækning”. Omvendt var det kun 5 pct. som var helt eller delvist uenige i udsagnet, jf. figur 1.

Kilde: Spørgeundersøgelse fra Epinion på opdrag fra FH, juli 2020.
Anm.: Spørgsmålet lyder: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Både røde og blå partier skal være med i en aftale om en ret til tidlig tilbagetrækning. Svarene summer ikke til 100, idet andelen, der har svaret ”ved ikke” ikke er vist.

Blå og røde vælgere står sammen med ønske om bred aftale

Ønsket om en bred politisk forankring gør sig gældende for alle vælgere på tværs af partiskel. I blå blok ønsker ca. 75 procent af dem, der vil stemme DF, Nye Borgerlige eller Konservativt en bred politisk aftale, mens hele 80 pct. af Venstres vælgere er helt eller delvist enige i, at både blå og røde partier skal være med i en aftale. Det ligger på niveau med holdningen blandt rød bloks vælgere. Kun LA’s vælgere skiller sig ud, idet kun halvdelen går ind for en bred aftale, jf. figur 2.

Kilde: Spørgeundersøgelse fra Epinion på opdrag fra FH, juli 2020.
Anm.: Spørgsmålet lyder: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Både røde og blå partier skal være med i en aftale om en ret til tidlig tilbagetrækning. Partier, med meget få respondenter er udeladt af figuren, men de indgår i totalen, der omfatter samtlige respondenter.

Fakta om undersøgelsen

Epinion har i juli 2020 spurgt 5.115 personer i alderen 18-75 år om deres helbred, arbejdsforhold og holdning til tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Svarene er knyttet til det parti respondenterne har angivet, at de ville stemme på, hvis der var valg i morgen.