Der er råd til tidlig tilbagetrækning

I en ny stor Epinion-undersøgelse af danskernes holdning til en ny ret til tidlig tilbagetrækning vurderer et flertal af befolkningen, at samfundet har råd til at indføre en ret til tidlig tilbagetrækning.

62 procent af de 5.115 danskere, der deltog i undersøgelsen, var således helt eller delvist enige i udsagnet ” Samfundet har råd til at betale for en ret til tidlig tilbagetrækning til nedslidte.”. Omvendt var det kun 13 pct. som var helt eller delvist uenige i udsagnet, jf. figur 1.

Kilde: Spørgeundersøgelse fra Epinion på opdrag fra FH, juli 2020.
Anm.: Spørgsmålet lyder: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Samfundet har råd til at betale for en ret til tidlig tilbagetrækning til nedslidte. Svarene summer ikke til 100, idet andelen, der har svaret ”ved ikke” ikke er vist.

Ikke så overraskende er andelen, som mener, at samfundet har råd til at betale for en ny ret, stigende med alderen. Omkring 75 pct. af de 56-59-årige og 60-69-årige er enige i at samfundet har råd til en ny ret, mens det kun gør sig gældende for 45 pct. blandt de helt unge, jf. figur 2.

Kilde: Spørgeundersøgelse fra Epinion på opdrag fra FH, juli 2020.
Anm.: Spørgsmålet lyder: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Samfundet har råd til at betale for en ret til tidlig tilbagetrækning til nedslidte. I figuren er vist andelen, som har svaret helt eller delvist enig fordelt på alder.

Coronakrisen skal ikke udskyde indførelse af en ny ret

Kun hver fjerde dansker deler den opfattelse, at indførelse af en ny ret til tidlig tilbagetrækning skal udskydes nogle år pga. Coronakrisen, mens over 40 pct. er uenige i, at Coronakrisen gør en udskydelse af retten nødvendig, jf. figur 3.

Kilde: Spørgeundersøgelse fra Epinion på opdrag fra FH, juli 2020.
Anm.: Spørgsmålet lyder: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Vi bliver nødt til at udskyde en ret til tidlig tilbagetrækning nogle år pga. Coronakrisen og de mange hjælpepakker.

Fakta om undersøgelsen

Epinion har i juli 2020 spurgt 5.115 personer i alderen 18-75 år om deres helbred, arbejdsforhold og holdning til tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.