Bruttoledigheden steg med 35.000 fuldtidspersoner i april, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Sammen med den store stigning i marts er antallet af bruttoledige nu foreløbigt under krisen steget med 49.400 til 152.800 fuldtidspersoner, svarende til 5,4 pct. af arbejdsstyrken. Det er det højeste niveau siden midten af 2013.

Der er udsigt til et voldsomt tilbageslag i økonomien

Mette Hørdum Larsen

– Ledigheden er steget historisk hurtigt under coronakrisen. Og det kunne have set langt værre ud, hvis der ikke var landet en aftale om lønkompensation.

Afgørende der blev handlet hurtigt midt i marts

At der på nuværende tidspunkt er blevet udbetalt kompensation for over 200.000 lønmodtagere, siger noget om, hvor afgørende det har været, at der blev handlet hurtigt i midten af marts.

Desværre har det ikke kunne fastholde alle i arbejde, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i FH.

Danmarks Statistik har også offentliggjort nationalregnskabet for 1. kvartal 2020. Selv om det blot dækker de første uger af nedlukningen af samfundet, er BNP faldet med 2,1 pct., og beskæftigelsen reduceret med godt 1.000 personer.

Farvel til mange års fremgang

– Vi har nu vinket farvel til mange års fremgang i dansk økonomi og i beskæftigelsen. Og første kvartal af året er desværre blot startskuddet.

Når vi senere på året får tal for andet kvartal, vil vi for alvor se det kedelige regnskab for det, vi oplever lige nu. Der er udsigt til et voldsomt tilbageslag i økonomien, siger Mette Hørdum Larsen.

Samfundet er ved at åbne igen både i Danmark og andre steder i verden. Dermed vil økonomien også begynde at rejse sig igen.

Men det sker gradvist, og der vil formentlig gå en del tid endnu, inden aktiviteten er i nærheden af det, vi oplevede før krisen. FH’s bedste bud er, at det ikke er sket endnu ved udgangen af 2021.

– Vi skal gøre, hvad vi kan, for at krisen ikke trækker i langdrag. Dansk økonomi var i topform, inden coronapandemien ramte os.

Vi har gode muligheder for at komme hurtigt tilbage på sporet. Men det kræver finanspolitisk stimulans. Det kræver, at vi sætter mere skub i aktiviteten og jobskabelsen, siger Mette Hørdum Larsen.

Mette Hørdum Larsen
Økonom, Politik og Analyse
Direkte: 3524 6077 / Mobil: 2729 1737 / Mail: MHL@fho.dk