“Dagens nye ledighedstal indeholder ikke konsekvenserne af den alvorlige coronakrise, vi befinder os i.

Og de er desværre store. Men tallene understreger, at dansk økonomi og arbejdsmarkedet befandt sig i et stærkt udgangspunkt, inden coronakrisen ramte.

Det alene kan være med til at mildne de samlede skader”, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

“Det er samtidig afgørende, at der er iværksat en række initiativer. Herunder en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation, som i går blev styrket. Det vil være med til at afbøde de negative effekter”, siger hun.

I år må vi desværre se frem til, at aktiviteten dykker og sender den samlede BNP-vækst for året i negativt territorium. Der er også udsigt til, at vi i 2020 må se beskæftigelsen falde for første gang i 8-9 år

Mette Hørdum Larsen

Antallet af bruttoledige faldt med godt 100 fuldtidspersoner fra januar til februar 2020. Dermed lå ledigheden på 103.900 fuldtidspersoner. Det svarer til 3,7 pct. af arbejdsstyrken, inden den delvise nedlukning af Danmark begyndte, og konsekvenser af coronakrisen for alvor blev synlige.

Coronakrise: Stor stigning i ledigheden i marts

Daglige rapporter fra Beskæftigelsesministeriet viser, at over 50.000 har meldt sig ledige siden d. 9. marts.

“Selv om de tal ikke direkte kan sammenlignes med statistikken over bruttoledige, så ser vi desværre frem mod en stor stigning i ledigheden, når vi næste gang får tal for marts fra Danmark Statistik”, siger Mette Hørdum Larsen.

Væksten i dansk økonomi lå sidste år på 2,4 pct.

Det vidner om et solidt opsving de senere år med en årlig vækst i 2015-2019 på gennemsnitligt 2½ pct. Samtidig steg beskæftigelsen sidste år med over 35.000 personer til et historisk højt niveau tæt på 3 mio.

Udsigt til negativ BNP-vækst

“I år må vi desværre se frem til, at aktiviteten dykker og sender den samlede BNP-vækst for året i negativt territorium. Der er også udsigt til, at vi i 2020 må se beskæftigelsen falde for første gang i 8-9 år”, siger Mette Hørdum Larsen.

Hun pointerer, at det dog fortsat er svært at sige noget konkret om de samlede effekter af coronakrisen. Effekterne afhænger bl.a. af, hvor dyb og langvarig krisen bliver.

“Her er det afgørende, at vi bruger alle de økonomisk-politiske redskaber, der er behov for, for at holde hånden under økonomien og arbejdsmarkedet. Så coronakrisen bliver så kortvarig som muligt”.

Corona Overblik: Læs alt om coronakrisen

En rigtig god investering

“De tiltag, der er blevet iværksat indtil videre, er den helt rigtige vej at gå. Det er givetvis ikke nok til at bringe os tilbage i det stærke udgangspunkt.

Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at sikre at efterspørgslen og produktionen kommer op i gear igen efter krisen.

Mette Hørdum Larsen

Derfor er det også glædeligt, at alle Folketingets partier er villige til at gennemføre flere tiltag om nødvendigt”, siger Mette Hørdum Larsen.

“Vi har sunde offentlige finanser og råd til at pumpe alle de midler ud i økonomien, der skulle være behov for. Det kan vise sig at være en rigtig god investering.

Alternativet kan blive meget dyrt. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at sikre at efterspørgslen og produktionen kommer op i gear igen efter krisen. Det er vigtigt at sikre, at de, som har mistet arbejdet på grund af coronakrisen, hurtigt kommer i arbejde igen”, siger Mette Hørdum Larsen.

Se også: Danmarks statistik om ledighed og beskæftigelse

FH-VEJLEDNING
CORONA OG COVID-19
Hvad har jeg ret til hvis min arbejdsgiver hjemsender mig? Kan min chef varsle mig ned i løn? Hvad har jeg ret til, hvis jeg bliver syg med coronavirus?
Få svar på dette og mange flere spørgsmål i FH-vejledning om Corona.

TREPART om Corona-pas er indgået fredag 12.11: Vejledning opdateres, når loven vedtages og træder i kraft

Seneste Opdatering: 12.11 KL. 09.30