Stilstanden i arbejdsløsheden skete efter faldet under de seneste års opsving. Målt i antal er arbejdsløsheden samlet set faldet med over 60.000 fuldtidspersoner fra den seneste top under krisen (i midten af 2012) til februar 2020. Faldet i arbejdsløsheden er i løbet af opsvinget dog ikke sket i samme tempo, som beskæftigelsen er steget. Det skyldes, at der kommer markant flere personer ind i arbejdsstyrken i disse år.

Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for tilmeldte ledige peger på, at vi kan forvente en markant stigning i bruttoledigheden på grund af de negative effekter af coronakrisen, når der i næste måned kommer tal for marts.

Læs hele analysen med tabeller, grafer og dokumentation.