73 procent af danske virksomheder peger på tidspres som et væsentligt arbejdsmiljøproblem hos dem selv. Det viser en undersøgelse fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, hvor over 45.000 europæiske virksomheder har deltaget.

Tallet overgås kun af Sverige og Finland, som begge har en andel på 74 procent.

Danmark befinder sig dermed langt over EU-gennemsnittet på 44 procent. Og dér har vi ligget længe: I løbet af fem år har tallet stort set ikke ændret sig: Fra 72,5 procent i 2014 til 73 procent i 2019.

Det er virksomhederne, der har ansvaret for at bekæmpe stress gennem bedre planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet

Morten Skov Christiansen

De nye EU-tal bekræfter tidligere danske undersøgelser – fra bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) – som viser, at det psykiske arbejdsmiljø er presset. Og tidligere i år offentliggjorde FH en analyse, som viser at 58 procent af lønmodtagerne oplever, at deres arbejde er kendetegnet ved stort arbejdspres.

Overraskende topplacering

Alligevel er det overraskende at se, at Danmark ligger helt i top i EU. Det mener næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Morten Skov Christiansen.

”Derfor er det også helt centralt, at vi nu får en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Den skal skabe et fundament for bedre forebyggelse på arbejdspladserne og bedre dialog og samarbejde om det psykiske arbejdsmiljø, ” siger Morten Skov Christiansen.

Arbejdsmarkedets parter sidder netop nu i et regeludvalg og diskuterer det nærmere indhold af den kommende bekendtgørelse. Den skal præcisere og hjælpe arbejdspladserne til at forebygge dårligt psykisk arbejdsmiljø. Når arbejdet i regeludvalget er slut, træder bekendtgørelsen i kraft.

Arbejdsmiljø i EU-lande

Både ledere og arbejdstagerrepræsentanter har deltaget i den omfattende undersøgelse fra det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, hvor der er blevet spurgt ind til de største risikofaktorer i arbejdsmiljøet. Hent hele rapporten ”Tredje europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst”

Forventer større indsats fra AT

Morten Skov Christiansen, pointerer, at det efterhånden er udbredt viden, at et højt og vedvarende arbejdspres medfører en øget risiko for medarbejdernes sikkerhed og sundhed – og den viden bliver alt for sjældent omsat til handling.

”Det er virksomhederne, der har ansvaret for at bekæmpe stress gennem bedre planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet. Når det er sagt, så skal Arbejdstilsynet også forberede sig på at styrke sin indsats for det psykiske arbejdsmiljø i de mest udsatte brancher,” siger Morten Skov Christiansen.

Han glæder sig over, at Arbejdstilsynet har fået flere penge til bl.a. dette arbejde.

Stort og reelt problem

En del af forklaringen på de høje tal kan ifølge Morten Skov Christiansen være, at vi i Danmark har stor opmærksomhed på det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

”Men det er langt fra hele forklaringen! Netop tallene fra NFA og andre nye undersøgelser understøtter, at vi har et reelt problem. Det skal vi tage langt mere alvorligt og sætte langt hårdere ind overfor, end vi hidtil har gjort”, siger Morten Skov Christiansen

Tag FH’s stress-test

Det er ikke ligegyldigt om du ligger i det grønne, gule eller røde felt!