Antallet af bruttoledige faldt med ca. 100 fuldtidspersoner i december 2019. I forhold til december 2018 er ledigheden steget med knap 200 fuldtidspersoner. Aktuelt står arbejdsløsheden dermed stille efter fald under de seneste års opsving. Der er nu 104.300 bruttoledige, svarende til 3,7 pct. af arbejdsstyrken.

Stilstanden i ledigheden skal ses i lyset af, at beskæftigelsen sidste år også steg lidt mindre, end vi har set i de foregående år. Det er dog ikke tegn på, at de gode tider på arbejdsmarkedet er slut. Vi er inde i et opsving, som kører på syvende år. Så er det helt naturligt, at fremgangen taber lidt fart, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i FH.

Vi skal have alle med, og derfor skal vi fortsat arbejde for, at flere får bedre muligheder for en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Mette Hørdum Larsen

Arbejdsstyrken stiger stadig

Derudover stiger arbejdstyrken også stadig, dvs. der kommer flere personer ind på arbejdsmarkedet, og en stor del af den stigende beskæftigelse bliver dækket af den øgede arbejdsstyrke.

En tendens, vi generelt har set i dette opsving. Ca. 85 pct. af den stigning, der har været i beskæftigelse siden 2013, kan tilskrives en øget arbejdsstyrke. Dermed er ca. 15 pct. kommet fra køen af registrerede ledige.

Selv om de seneste års fremgang på arbejdsmarkedet har betydet, at flere personer har fået foden inden for på arbejdsmarkedet, er der fortsat nogle, der har svært ved at finde fodfæste, siger Mette Hørdum Larsen.

Vi skal have alle med, og derfor skal vi fortsat arbejde for, at flere får bedre muligheder for en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gavner ikke bare den enkelte. Det gør også dansk økonomi sund og stærk og mindsker uligheden.

Læs hele analysen med tabeller, grafer og dokumentation