Men det er sund fornuft at være forberedt, hvis det skulle ske.

Vi skal arbejde for at holde den fine form. Bedringen på arbejdsmarkedet har givet mulighed for, at svagere grupper har fået foden inden for på arbejdsmarkedet.

Allan Lyngsø Madsen, Cheføkonom i FH

Seks år inde i opsvinget går det godt for dansk økonomi. Økonomien er vokset med gennemsnitlig 2½ pct. om året i perioden 2016-2018, og beskæftigelsen er steget med ca. 45.000 personer årligt i perioden.

Og der er udsigt til, at fremgangen fortsætter. Dog i et lidt lavere gear. I FH’s nye økonomiske prognose forventer vi, at væksten aftager til godt 1½ pct. de næste par år, mens beskæftigelsen skønnes at stige med gennemsnitligt knap 20.000 personer årligt.

Forventningerne adskiller sig ikke voldsomt fra andre prognoser. Der er generelt enighed om, at vi er på vej ind i en såkaldt blød landing.

Afmatningen i verdensøkonomien er en af de væsentligste årsager til, at vi forventer svagere vækst herhjemme. Men det er også helt naturligt efter mange års opsving, at fremgangen nu sker i et mere moderat tempo.

Dansk økonomi står stærkt

Vi er enige i, at der er stor usikkerhed om udviklingen i global økonomi. Der er derfor også risiko for, at væksten i dansk økonomi bliver svagere end det, der lægges op til i prognoserne.

Men vi har et godt fundament til at modstå modvind fra udlandet. Dansk økonomi står stærkt.

Der har fx aldrig været så mange beskæftigede i Danmark. Ledigheden er lav. Arbejdsstyrken er historisk høj. Fremgangen på arbejdsmarkedet har denne gang været balanceret.

Samtidig har husholdningerne lagt penge til side. Virksomhederne er velpolstrede og konkurrencedygtige. Der er overskud på den offentlige saldo og styr på de offentlige finanser, så langt øjet rækker.

Investeringer i uddannelse og opkvalificering er afgørende. Det vil ikke alene gavne den enkelte i form af højere indkomst og jobsikkerhed. Det vil også gavne samfundet i form af øget beskæftigelse og mindre ulighed.

Allan Lyngsø Madsen, cheføkonom i FH

Sunde offentlige finanser

De sunde offentlige finanser betyder, at der er gode redskaber i værktøjskassen. Der er plads til at lempe finanspolitikken, hvis der skulle opstå et behov for at holde hånden under væksten og beskæftigelsen.

Samlet set står vi med andre ord med gode kort på hånden sammenlignet med tidligere opsving.

Alligevel er der ingen grund til at hvile på laurbærrene. Vi skal arbejde for at holde den fine form. Bedringen på arbejdsmarkedet har givet mulighed for, at svagere grupper har fået foden inden for på arbejdsmarkedet.

Vi skal have alle med

Men nogen har stadig svært ved at finde fodfæste. Hvis vi skal sikre os, at dansk økonomi forbliver sund og stærk, skal vi have alle med. Fundamentet skal løbende vedligeholdes og forstærkes.

Investeringer i uddannelse og opkvalificering er afgørende. Det vil ikke alene gavne den enkelte i form af højere indkomst og jobsikkerhed. Det vil også gavne samfundet i form af øget beskæftigelse og mindre ulighed.

Og på sigt vil det styrke de offentlige finanser og skabe et øget prioriteringsrum til at løse fremtidens udfordringer.

Indlægget er bragt i Børsen 06.12.19
Læs mere om Økonomi på fho.dk