Der er udsigt til, at økonomien vokser i underkanten af 2 pct. de næste par år. Der er i øjeblikket stor usikkerhed i international økonomi med risiko for en lavere end ventet vækst.

Dansk økonomi står imidlertid stærkt uden væsentlige ubalancer og med sunde offentlige finanser. Økonomien er derfor godt rustet til at modstå en afmatning i verdensøkonomien.

Arbejdsmarkedet er i fin form. Beskæftigelsen har nu endelig hentet det tabte fra krisen og ventes at stige med yderligere 76.000 personer fra 2018til og med 2021.Udviklingen betyder, at flere kan få foden inden for på arbejdsmarkedet.

FH’s økonomiske prognose – maj 2019: Enestående mulighed for at få alle med

Rapporten indeholder:

  • Kapitel 1: Sammenfatning
  • Kapitel 2: Fortsat fremgang i dansk økonomi trods usikkerhed
  • Kapitel 3: Arbejdsmarkedet nærmer sig normaltemperatur

Download rapport (iPaper)