Dansk økonomi og det danske arbejdsmarked har været i solid fremgang de seneste år. Fremgangen forventes at fortsætte – men i et lidt lavere gear. Det viser efterårets økonomiske prognose fra FH, som giver sit bud på udviklingen frem mod 2021.

Der er udsigt til en vækst i økonomien på 2 pct. i år og 1,6 procent de næste par år. Samtidig ventes beskæftigelsen at stige med knap 70.000 personer fra 2018 frem mod 2021.

Print analyse (PDF)

Analyse og Dokumentation:

Dansk økonomi i fin form trods modvind fra udlandet

Stærk økonomi giver gode muligheder for fortsat fremgang

Dansk økonomi og arbejdsmarkedet står aktuelt stærkt uden væsentlige ubalancer, viser FH’s prognose. Fremgangen på arbejdsmarkedet har været balanceret og har dermed holdt presset nede.

Husholdningerne har sparet op i løbet af opsvinget, virksomhederne er velpolstrede og konkurrencedygtige, og boligmarkedet er ikke overophedet. Samtidig er der overskud på den offentlige saldo og styr på de offentlige finanser, så langt øjet rækker.

”Vi står i en helt unik situation her seks år inde i opsvinget. Forbrugerne har lagt penge til side. Der er et stort opsparingsoverskud i virksomhederne. Og vi har sunde offentlige finanser. Tre hjælpemotorer står altså klar i kulissen. Det er et godt fundament for fortsat fremgang”, siger Allan Lyngsø Madsen, cheføkonom i FH.

Modvind fra udlandet

FH’s prognose viser dog også, at væksten i udlandet aftager, og at det vil lægge en dæmper på væksten herhjemme.

Bedringen på arbejdsmarkedet har givet mulighed for, at svagere grupper har kunne få foden inden for på arbejdsmarkedet. Men der er stadig nogen, der har svært ved at finde fodfæste. Vi skal have alle med. 

Allan Lyngsø Madsen, Cheføkonom i FH

Samtidig er der stadig stor usikkerhed om udviklingen i international økonomi fra bl.a. handelspolitiske spændinger og et uafklaret Brexit. Der er derfor risiko for, at væksten i dansk økonomi bliver svagere end det, der lægges op til i FH’s prognose.

Kontakt

  Under alle omstændigheder har den danske økonomi et stærkt udgangspunkt, pointerer Allan Lyngsø Madsen.

  ”Det stærke udgangspunkt for dansk økonomi betyder, at den økonomiske fremgang herhjemme kan fortsætte trods modvinden fra udlandet”, siger han.

  ”Og så er det med til at mindske risikoen for et voldsomt tilbageslag, hvis modvinden skulle udvikle sig til stormvejr. De sunde offentlige finanser betyder, at der er råd til at lempe finanspolitikken, hvis der skulle blive behov for at holde hånden under vækst og beskæftigelse”.

  Vi skal arbejde på at holde den fine form

  Allan Lyngsø Madsen understreger, at det stadig er nødvendigt at arbejde for, at dansk økonomi forbliver sund og stærk.

  ”Bedringen på arbejdsmarkedet har givet mulighed for, at svagere grupper har kunne få foden inden for på arbejdsmarkedet. Men der er stadig nogen, der har svært ved at finde fodfæste. Vi skal have alle med. Og det er nu – i disse gode tider – at vi skal sikre, at det sker”.

  Konkret foreslår FH’s cheføkonom, at der skal investeres i uddannelse og opkvalificering.

  ”Det gavner både den enkelte, som får bedre muligheder for en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, og så gavner det samfundet i form af en øget beskæftigelse, mindre ulighed og styrkede offentlige finanser” siger Allan Lyngsø Madsen.