Regeringen har i dag gjort status over dansk økonomi og statens finanser. Det går godt for dansk økonomi, men serviceeftersynet viser, at der er flere udgifter og færre indtægter i de kommende år som følge af ubetalte regninger fra den tidligere regering.

Det går rigtig godt i Danmark, men det går ikke godt for alle danskere. Vi skal have alle med! Der skal investeres i uddannelse på alle niveauer og i indsatsen for ledige, udsatte og syge

Lizette Risgaard, formand i FH

Det økonomiske råderum er presset på den korte bane, og det stiller krav til den politiske prioritering. Råderummet skal ifølge regeringens tidligere udmeldinger i første omgang bruges til at sikre, at velfærden kan følge med befolkningsudviklingen. En prioritering, som falder i god jord hos Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Når der kommer flere børn og ældre, som vi ser i disse år, ja, så koster det flere penge at opretholde den samme velfærd. I fagbevægelsen er vi derfor meget tilfredse med regeringens udmelding om ”velfærd først””, udtaler Lizette Risgaard.

Samtidig har regeringen planer om at styrke skattekontrollen. Det vil på sigt bidrage til at øge råderummet yderligere. Det er ifølge FH en god prioritering, da det giver plads til at udvikle fremtidens velfærd.

Vi skal have alle med

I Fagbevægelsens Hovedorganisation er Lizette Risgaard ikke i tvivl om, at der også skal investeres i at sikre, at alle får gavn af den økonomiske fremgang.

Det går rigtig godt i Danmark, men det går ikke godt for alle danskere. Vi skal have alle med! Der skal investeres i uddannelse på alle niveauer og i indsatsen for ledige, udsatte og syge. Samtidig skal vi sikre os, at vores sikkerhedsnet ikke bliver svækket. Det er forudsætningen for, at vi får et samfund, hvor alle er rige, lige og trygge”. Siger Lizette Risgaard.

Desuden står et godt arbejdsmiljø og bekæmpelse af social dumping højt på fagbevægelsens liste over ønsker til de kommende finanslovforhandlinger. Det handler om, at alle får flere gode år på arbejdsmarkedet. Samtidig ser FH frem til det videre arbejde med at sikre, at de der ikke har helbredet til at fortsætte på arbejdsmarkedet får mulighed for at trække sig tidligere tilbage.

Klimakampen skal være social retfærdig

Regeringens målsætning om en ambitiøs klimastrategi bakkes op af FH. For at sikre klimaet skal Danmark ligesom resten af verden bidrage til at reducere drivhusgasser.

Fagbevægelsen har længe arbejdet for strukturelle, klimavenlige løsninger blandt andet ved, at investeringer i infrastruktur tænkes sammen med behovet for at reducere klimaaftrykket. FH har også foreslået, at staten går ind i risikovillige grønne investeringer, så klimavirksomheder får et økonomisk rygstød. 

Danske lønmodtagere vil i fremtiden i endnu højere grad arbejde med grøn omstilling. Både når det gælder privat og offentlig transport, energi til virksomhedernes produktion, opvarmning af vores huse osv. Det gælder om at udvikle og ikke afvikle de sektorer, der udleder mest drivhusgas”, siger Lizette Risgaard.

”For fagbevægelsen er det dog helt afgørende, at den grønne omstilling bliver solidarisk. Regningen for klimakampen må ikke ende hos dem, som i forvejen har mindst”, siger Lizette Risgaard.

Lizette Risgaard:

Mød mig på Folkemødet: Hvilke visioner skal fagbevægelsen have for fremtiden?
Læs mere

Der er opstået et parallelt arbejdsmarked, hvor overenskomster og regler er sat ud af kraft. Snyd og bedrag og hårrejsende vilkår er dagens orden – ren Wild West.