Efter magre år kommer oftest fede år, og dem ser vi lige nu, hvor dansk økonomi stortrives. Vi skal bruge de gode tider til at få alle med, mener Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Arbejdsløsheden faldt lidt i maj

Læs analyse og dokumentation:

“Arbejdsløsheden faldt lidt i maj”

”Der bliver fortsat skabt mange nye job, og dermed er der gode muligheder for, at endnu flere arbejdsløse kan komme i arbejde.

Vi har lige nu en enestående mulighed for, at flere på kanten af arbejdsmarkedet kan finde fodfæste og få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet”, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH.

Ved at investere i indsatsen for, at flere personer på kanten af arbejdsmarkedet kan komme i arbejde sikrer vi, at arbejdsmarkedet forbliver stærkt mange år frem.

Mette Hørdum Larsen, Økonom i FH

Arbejdsmarkedet står i dag stærkt. Bruttoledigheden er faldet med over 60.000 fuldtidspersoner siden midten af 2012, og der er skabt over 200.000 job i løbet af opsvinget.

”Faldet i arbejdsløsheden er sket i et beskedent tempo sammenlignet med stigningen i beskæftigelsen. Det skyldes, at arbejdsstyrken stiger kraftigt i disse år. En stor del af den stigende beskæftigelse bliver dermed dækket af en udvidelse af arbejdsstyrken”, forklarer Mette Hørdum Larsen.

Arbejdsløsheden falder, men der er potentiale for mere

I maj faldt arbejdsløsheden med 500 fuldtidspersoner, ifølge Danmarks Statistik, og der er nu i alt ca. 102.500 bruttoledige, svarende til 3,7 pct. af arbejdsstyrken.

Den faldende arbejdsløshed og stigende beskæftigelse er godt nyt. Men når der skabes flere job, skal flere også med på vognen, siger Mette Hørdum Larsen:

”Vi er kommet tættere på en normaltemperatur på arbejdsmarkedet, og de gode tider betyder, at der er en enestående mulighed for at få alle med.

Læs også: Arbejdsløsheden faldt lidt i maj

Ved at investere i indsatsen for, at flere personer på kanten af arbejdsmarkedet kan komme i arbejde sikrer vi, at arbejdsmarkedet forbliver stærkt mange år frem. Til gavn for den enkelte, der får bedre mulighed for en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Og til gavn for vækst og velstand på langt sigt.”