Vi har bestræbt os på, at vicepræsidenterne skal dække Europa bredt, og vi har haft nogle diskussioner om  eksempelvis mindsteløn.

Der er ingen tvivl om, at der er en forståelse for vores holdninger til social dumping, men når man repræsenterer bulgarske lastbilchauffører, har man ind i mellem et andet syn på den sag, end vi har.

Vi har mere til fælles end, der skiller os. Vores metoder er forskellige, fordi der ikke er tradition for kollektive forhandlinger i mange østeuropæiske lande, og der må vi vise dem, at vores vej er en god vej at gå.

Bente Sorgenfrey, Næstformand FH

Særligt mine bulgarske kolleger har arbejdet meget for mindsteløn på europæisk plan, siger næstformand i FH og vicepræsident i EFS og uddyber med et eksempel fra den nylige blokade mod turistbusser i Danmark.

– En chauffør fra et østeuropæisk land sagde forleden i TV, at han var godt tilfreds med sin løn, og det er måske forståeligt i betragtning af købekraften i hans hjemland.

Vilkår for danske chauffører undermineres

Det underminerer bare vilkårene for danske chauffører og deres muligheder for at køre bus i Danmark. Og derfor er der brug for en tæt dialog om at bevare den danske model og skabe forståelse for, hvordan vi bedst  bekæmper social dumping.

Og den dialog er der god mulighed for, at de fire vicepræsidenter kan have med hinanden og medlemsorganisationerne, så der kan nås en fælles holdning i EFS.

– Vi har mere til fælles end, der skiller os. Vores metoder er forskellige, fordi der ikke er tradition for kollektive forhandlinger i mange østeuropæiske lande, og der må vi vise dem, at vores vej er en god vej at gå.

At vores kamp mod social dumpning også er med til at trække lønniveauet op for den bulgarske chauffør, siger Sorgenfrey.

Udover social dumping og mindsteløn står der også arbejdsmiljø og fælles bund under selskabsskatten på vicepræsidentens to-do-liste til møderne i den europæiske fagbevægelse.

Skat og arbejdsmiljø er høj på dagsordenen

– Det er afgørende for den fælles velfærd, at virksomheder og privat personer betaler skat, og vi ser gerne, at der slås hårdere ned på dem, der ikke bidrager til fælleskassen. Og her kan vi  køre et tæt parløb med både EFS og de danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

Skattesnyd og skatteunddragelse er højt på dagsorden i EFS. Fagbevægelsens Hovedorganisation har en række forslag, der giver os et godt fundament for at bekæmpe skatteunddragelse.

Eksempelvis ønsker vi en fælles bund under selskabsskatten, en fælles skattebase og land til land rapporteringer, siger Bente Sorgenfrey.

Inden for arbejdsmiljø er der også stor enighed om at få gjort noget ved, at halvdelen af det europæiske sygefravær skyldes stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Og her  har vi i Danmark også nogle erfaringer at vise frem til de europæiske kolleger.

– Vi er jo lykkes med at komme igennem med en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø herhjemme, og det skal vi også folde ud på europæisk plan og arbejde med i EFS. Vi skal dele hinandens erfaringer og finde frem til flere gode  løsninger for europæiske lønmodtagere, siger Sorgenfrey.

Strukturen med vicepræsidenter er en ny konstruktion i EFS, men selv om kasketten på den måde også er ny for Bente Sorgenfrey, så er opgaven det ikke. Hun har gennem de seneste otte år siddet i det, der svarer til forretningsudvalget i EFS på vegne af de nordiske fagbevægelser.