Kommissionen offentliggjorde den 5. juni deres forslag til dette års landespecifikke anbefalinger til Danmark.

FH har flere gange påpeget over for Kommissionen, at der er blevet sparet alt for hårdt på vores uddannelser.

Bente Sorgenfrey, Næstformand FH

Den anbefaler, at Danmark målretter investeringer i uddannelse og færdigheder. Kommissionen anbefaler også, at investeringer målrettes forskning og innovation, så det omfatter flere virksomheder, og at der investeres i bæredygtig transport for at afhjælpe trængsel på vejene.

Besparelser er gået hård ud over uddannelsernes kvalitet

”FH har flere gange påpeget over for Kommissionen, at der er blevet sparet alt for hårdt på vores uddannelser. Det er gode nyheder, at Kommissionen nu opfordrer Danmark til en ny kurs.

Besparelserne er gået hårdt ud over uddannelsernes kvalitet i en tid, hvor vi i stedet har brug for en veluddannet arbejdsstyrke, hvis vi skal være konkurrencedygtige” udtaler næstformand i FH Bente Sorgenfrey.

I en anden boldgade anbefaler Kommissionen også, at Danmark sikrer effektiv overvågning og implementering af tiltag mod hvidvask.

Det sker særligt i lyset af hvidvaskningsskandalen i Danske Bank. EU vedtog for nyligt et direktiv om whistleblowing, der skal beskytte personer, som indberetter ulovligheder på en arbejdsplads.

”Hvidvask skal forebygges og bekæmpes på flere områder.

Men det er helt afgørende, at vi med vedtagelsen af EU’s direktiv om whistleblowing har sikret en effektiv beskyttelse af arbejdstagere, der oplyser om ulovligheder på deres arbejdsplads.

Bente Sorgenfrey, Næstformand FH

Tal i fokus
Kommissionen anbefaler Danmark at sikre en effektiv overvågning og implementering af tiltag mod hvidvask. Læs også ENDELIG! Udspil om internationalt skattesnyd og social dumping

Vi har set mange eksempler på, at ulovligheder kun er kommet frem i lyset, fordi medarbejdere har oplyst om det.

Til gengæld har indberetningen haft negative konsekvenser for den enkeltes ansættelsesforhold, og det er forhåbentlig det, som vi undgår fremadrettet med beskyttelsesgrundlaget i det nye direktiv” siger Bente Sorgenfrey.

Baggrund

Kommissionen offentliggjorde den 5. juni 2019 deres forslag til landespecifikke anbefalinger for hver af EU’s 28 medlemsstater. Anbefalingerne skal efterfølgende godkendes af Ministerrådet.

De landespecifikke anbefalinger er en del af det europæiske semester, der skal understøtte medlemsstaternes indsatser for at skabe vækst og beskæftigelse. Hvert år angiver Kommissionen anbefalinger til, hvor medlemsstaternes bør styrke deres indsats.

Medlemsstaterne skal det efterfølgende år redegøre for, hvilke tiltag de har taget for at imødekomme de landespecifikke anbefalinger.

Udkastet til landespecifikke anbefalinger findes på Kommissionens hjemmeside