Socialdemokratiet har i dag lanceret et udspil med en konkrete forslag til, hvordan EU kan løse nogle af de store grænseoverskridende problemer. Udspillet indeholder bl.a. en række konkrete forslag til, hvordan EU kan styrke kampen mod international skattesnyd og social dumping – samlet under parolen ”Sammen stopper vi grådigheden”.

S foreslår bl.a. en ny fælleseuropæisk hvidvask-efterforskningsenhed. Enheden skal koordinere mellem de nationale tilsyn, assistere med ekspertbistand i komplekse internationale sager og afklare stridsspørgsmål mellem nationale myndigheder.

Et andet centralt forslag er en særskat for internetgiganter som fx Apple, Facebook og Google. De er nogle af verdens største og rigeste virksomheder, men de bidrager ikke til fællesskabet over skattebilletten i samme omfang som traditionelle virksomheder.

Ny særskat til tech-giganter

EU-Kommissionen har beregnet, at mens traditionelle multinationale virksomheder betaler en gennemsnitlig selskabsskat på over 23%, slipper digitale multinationale virksomheder med at betale blot 9,5% i selskabsskat i snit.

Blandt forslagene mod skattesnyd er også en særlig EU-alarmcentral. Den skal sikre, at EU-landenes myndigheder fremover får én indgang til at rapportere mistanke om alvorlig international skattekriminalitet.

Fælles alarmcentral mod skattesnyd

I Fagbevægelsens Hovedorganisation glæder næstformand Bente Sorgenfrey sig over striben af konkrete forslag i udspillet.

”En fælles alarmcentral mod skattesnyd og en enhed, der kan efterforske hvidvask er fx noget, vi i dén grad kunne have haft gavn af – både i forbindelse med udbytteskandalen i SKAT og hvidvaskskandalerne i banksektoren,” siger hun.

Udspillet indeholder også en række forslag, der skal sikre ordentlige arbejdsvilkår i medlemslandene.

Blandt andet foreslår Socialdemokratiet en EU-sortliste over social dumping-virksomheder og -bagmænd. Listen skal være med til at sikre, at social dumping-bagmænd ikke fortsætter deres aktiviteter i nye virksomheder eller i andre lande, når deres oprindelige virksomhed stoppes.

God ide med liste over social dumping-syndere

Bente Sorgenfrey bakker op om de forskellige forslag, som skal styrke mulighederne for at håndhæve de regler, som gælder for vandrende arbejdstagere.

”En sortlistning af virksomheder, som systematisk overtræder gældende regler, er fx en god idé. Og så er det samtidig rigtig vigtigt at tænke i nye baner for at sikre respekten for danske løn- og arbejdsforhold – som fx i forslaget om at verificere de virksomheder, der opfører sig ordentligt”, siger Bente Sorgenfrey.

Læs hele Socialdemokratiets udspil ”Sammen tager vi kampen i EU”