Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået ny aftale om arbejdsmiljø.

I 2017 erklærede beskæftigelsesministeren, at arbejdsmiljøindsatsen har slået fejl og nedsatte et ekspertudvalg til at gentænke indsatsen. Aftalen kommer som opfølgning på udvalgets anbefalinger fra sidste år.

Efter 10 års massive nedskæringer er der ikke tale om tilstrækkelige investeringer til reelt at forbedre arbejdsmiljøet

MORTEN SKOV CHRISTIANSEN, NÆSTFORMAND I FH

Første skridt til et bedre arbejdsmiljø

Aftalen er et første skridt for at genoprette arbejdsmiljøindsatsen, men ambitionsniveauet kunne have været højere. Det mener Morten skov Christiansen, næstformand i FH.

”Jeg glad for, at der endelig er kommet en ny aftale om arbejdsmiljø. Det er tiltrængt, for arbejdsmiljøet er for mange lønmodtagere presset og tusinde bliver hvert år slidt ned af arbejdet”, siger Morten Skov Christiansen.

Han understreger, at fagbevægelsen længe har presset på, for en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

Tiltrængt løft men stadig lang vej

”Det er rigtig positivt, at vi med aftalen får en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Jeg forventer, at det vil give et reelt og tiltrængt løft til tilsynet med psykisk arbejdsmiljø.” siger Morten Skov Christiansen.

Han peger på, at dog stadig er lang vej, hvis vi for alvor skal have vendt udviklingen i arbejdsmiljøet.

“Efter 10 års massive nedskæringer er der ikke tale om tilstrækkelige investeringer til reelt at forbedre i arbejdsmiljøet”, siger han.

Flere penge til Arbejdstilsynet

Med den politiske aftale tilføres 460 mio. kr. til Arbejdstilsynet over perioden 2020-2022. Heraf går størstedelen til en videreførelse af indsatsen mod social dumping på arbejdsmarkedet. Derudover ser det ud til, at Arbejdstilsynets bevilling til arbejdsmiljø også får et løft på 60-67 mio. kr. årligt.  

For Morten Skov Christiansen er det positivt, at der med aftalen er fundet flere penge til Arbejdstilsynet. Det er der hårdt brug for.

Alene siden 2015 har regeringen skåret 100 mio. kr. årligt på tilsyn med arbejdsmiljø. Derfor har vi meget længe peget på behovet for at genoprette Arbejdstilsynets økonomi med minimum 100 mio. kr. årligt siger han og tilføjer:

”Det er godt, at der nu bliver taget et første skridt, men vi er stadig langt fra de 100 mio. kr., der som minimum skal til for at genoprette tilsynet med arbejdsmiljø. Med de nye midler til Arbejdstilsynet er jeg i tvivl om hvor mange af pengene, der reelt vil gå til tilsyn med arbejdsmiljøet og hvor mange der skal bruges på andre og nye opgaver.”

Uambitiøs indsats mod social dumping

Ifølge Morten Skov Christiansen er ambitionerne for indsatsen mod social dumping heller ikke imponerende – omend det er et lille skridt i den rigtige retning. Indsatsen er fortsat midlertidig, og den matcher ikke den store stigning i antallet af udenlandske medarbejdere i Danmark, pointerer han.

”Der skal lyde en klar opfordring til, at politikerne bygger oven på aftalen og sikrer en permanent indsats, som også matcher stigningen i udenlandsk arbejdskraft. Det vil være tosset ikke at gøre det, når nu indsatsen mere end betaler sig selv med det provenu der hentes hjem”, siger Morten Skov Christiansen.

Indsatsen mod social dumping har siden 2015 indbragt 738 mio. kr.

Ingen investeringer i rådgivning og vejleding

Med aftalen er der ikke fundet 150 mio. kr. til rådgivning og vejledning til virksomhederne. Det var ellers en helt klar anbefaling fra DA og FH (tidligere LO og FTF) i Ekspertudvalgets rapport.   

Ifølge Morten Skov Christiansen peger virksomhederne selv på vejledning og rådgivning som de vigtigste værktøjer til at styrke deres arbejdsmiljøindsats.

Han påpeger, at utallige studier viser, at særligt de mindre virksomheder ikke bruger arbejdsmiljørådgivning i arbejdsmiljøarbejdet. Derfor har FH sammen med DA peget på en særlig indsats målrettet de mindre arbejdspladser.

”Det er super ærgerligt for arbejdsmiljøet, at der ikke har været politisk opbakning til at følge DA’s og FH’s anbefaling i Ekspertudvalget om at investere i rådgivning og vejledning målrettet mindre virksomheder. Det er velkendt, at vi har en særlig udfordring med små og mindre virksomheders arbejdsmiljø, og at de i særlig grad har behov for hjælp udefra til at løfte indsatsen.,” siger Morten Skov Christiansen.

Læs hele aftalen om Arbejdstilsynet her (bm.dk)

Læs mere om Arbejdsmiljø på fho.dk