Ligestillingen har det supergodt på det danske arbejdsmarked. Hvis man spørger mændene.

Kvinderne ser helt anderledes på det. Ifølge en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) mener hele 42 procent af de danske mandlige lønmodtagere, at der er en enten høj grad eller meget høj grad af ligestilling på det danske arbejdsmarked. Det samme gælder kun 16 procent af de kvindelige lønmodtagere.

Samlet set mener et flertal på to tredjedele af lønmodtagerne, at der slet ikke eller kun i nogen grad er ligestilling på arbejdsmarkedet.

Vi er langtfra i mål med ligestilling


Næstformand i FH, Majbrit Berlau, er helt enig med det skeptiske flertal:

”Vi er langtfra i mål med ligestilling i Danmark – selv om vi er foran mange andre lande i verden. Vi har fx stadig et stærkt kønsopdelt arbejdsmarked og uddannelsessystem. Det skyldes bl.a., at vi har nogle fastlåste opfattelser af, hvad mænd og kvinder ’bør’ arbejde med. De opfattelser har ikke rokket sig ud af stedet i årtier, og det skal vi have gjort op med! Mennesker skal frit kunne vælge uddannelse og arbejde efter potentiale og ønsker – og ikke efter køn”, siger Majbrit Berlau.

Især kvinder ønsker mere lige fordeling af køn på jobbet

Målt i tørre tal ser skævheden sådan ud: Kvinderne udgør ca. 70 procent af medarbejderne i den offentlige sektor, især i omsorgsfagene. I kommuner og regioner udgør kvinderne hele 80 procent. Særligt skæve områder er fx plejehjem, hvor kvinder udgør hele 93 procent af de beskæftigede. Inden for hjemmehjælp og børnehaver udgør kvinderne 85 procent.

Mændene er til gengæld i overtal i den private sektor, hvor de udgør ca. 60 procent – med en massiv overvægt i visse brancher, især inden for byggeri og håndværk. Fx er 96 af beskæftigede inden for murerfaget mænd, det samme gælder 92 procent af el-installatørerne og 90 procent af de beskæftigede inden for byggeri. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Den gammeldags måde at værdisætte arbejde på må vi have et opgør med. Mænds og kvinders arbejde er lige meget værd; det skal selvfølgelig overordnet set afspejles i en større lighed i lønnen

Majbrit Berlau, Næstformand i FH

Især kvinderne ville foretrække en mere ligelig fordeling af de to køn på deres arbejdsplads. Ifølge FH’s undersøgelse ville næsten halvdelen af de kvindelige lønmodtagere gerne arbejde et sted med en mere ligelig fordeling af kønnene. Det samme ønsker kun en tredjedel af mændene.

Mændene er til gengæld i overtal i den private sektor, hvor de udgør ca. 60 procent – med en massiv overvægt i visse brancher, især inden for byggeri og håndværk. Fx er 96 af beskæftigede inden for murerfaget mænd, det samme gælder 92 procent af el-installatørerne og 90 procent af de beskæftigede inden for byggeri. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Især kvinderne ville foretrække en mere ligelig fordeling af de to køn på deres arbejdsplads. Ifølge FH’s undersøgelse ville næsten halvdelen af de kvindelige lønmodtagere gerne arbejde et sted med en mere ligelig fordeling af kønnene. Det samme ønsker kun en tredjedel af mændene.

FAKTA om undersøgelsen

Foretaget af Epinion for Fagbevægelsens Hovedorganisation december 2018 på baggrund af 3.231 webbaserede interviews af danske lønmodtagere i alderen 18-68 år.
Hent tallene

Skævheden gør arbejdsmarkedet sårbart

Men hvad er der egentlig galt med, at mænd og kvinder fordeler sig på hver deres områder af arbejdsmarkedet?

Flere ting, påpeger Majbrit Berlau og fremhæver ulige løn og truende mangel på arbejdskraft som to alvorlige følger af skævheden.

”Den kraftige kønsopdeling kan blive en stor udfordring i de kommende år. Det gælder fx i den kvindedominerede offentlige sektor, hvor gennemsnitsalderen i dag er ganske høj. Her kan der komme til at mangle arbejdskraft fremover. Til gengæld er der stor konkurrence om bl.a. ufaglærte job i en del mandedominerede brancher, så her truer arbejdsløsheden. Hvis vi skal udnytte de knappe ressourcer optimalt, så kræver det en mere lige fordeling af mænd og kvinder,” siger Majbrit Berlau.

Ulige løn den største barriere for ligestilling

Ulige løn er en anden følge af det kønsopdelte arbejdsmarked – fordi kvindefag samlet set er dårligere lønnet end mandefag. Overordnet set er der en lønforskel på mænd og kvinder på hele 14, 5 procent, dvs. at mænd i gennemsnit tjener 14,5 procent mere i timen end kvinder. Det viser tal fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd).

”Den gammeldags måde at værdisætte arbejde på må vi have et opgør med. Mænds og kvinders arbejde er lige meget værd; det skal selvfølgelig overordnet set afspejles i en større lighed i lønnen,” siger Majbrit Berlau.

Spørger man lønmodtagerne selv, er ulige løn det klart største ligestillingsproblem. Blandt fem udsagn om ulighed mellem mænd og kvinder i FH’s undersøgelse, indtager ulige løn førstepladsen. 50 procent peger på ulige løn som det største ligestillingsproblem på arbejdsmarkedet. Blandt FH’s medlemmer gælder det 54 procent.

Deltid udhuler kvinders pensioner

Den økonomiske ulighed mellem mænd og kvinder skyldes også, at mange kvinder arbejder på deltid: 36 procent af beskæftigede kvinder arbejder ifølge Danmarks Statistik på deltid, det samme gælder kun 22 procent af mændene. Dermed er Danmark et af de lande i EU, hvor flest arbejdende kvinder har deltidsjob.

”Nogle vælger det selv af hensyn til familien. Men mange andre er tvunget på deltid, fordi dele af arbejdsmarkedet hovedsageligt udbyder deltidsjobs – det gælder især inden for sundhed og omsorg, hvor der typisk er stor overvægt af kvinder.

Uanset grunden, så er deltidsarbejde med til at skabe ulighed i livsløn og pension, fordi det blandt andet udhuler kvindernes pensionsopsparinger”, siger Majbrit Berlau.

Stop uligheden – også mellem kønnene

Hun peger på, at de nye tal dokumenterer, at vi langtfra er i hus med ligestillingen i Danmark – selv om vi har mere lighed mellem kønnene end mange andre lande i verden.

”Vi skal have stoppet uligheden i samfundet; og det betyder også, at vi skal stoppe uligheden mellem mænd og kvinder, så vi får et mere ligestillet og mangfoldigt arbejdsmarked. Vi ser gerne ligestilling som noget særligt dansk. Lad os komme i gang med at gøre det virkelighed”, siger Majbrit Berlau.

FH-udtalelse i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag: Stop uligheden – også mellem kønnene

Fagbevægelsens Hovedorganisation vil arbejde for:

  • At skabe et arbejdsmarked med en mere lige kønsfordeling ved at understøtte kønsneutrale uddannelsesvalg, og ved at arbejde for, at arbejdspladskulturen giver plads til kollegaer af begge køn.
  • At barslen bliver mere ligeligt fordelt mellem kønnene, så begge forældre får glæde af tiden i barnets første leveår og løngabet mellem mænd og kvinder mindskes.  
  • At mindske lønforskellen mellem mænd og kvinder. Både i de enkelte virksomheder og brancher, men også på tværs.

Læs hele FH’s udtalelse i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag