Af Ejner K. Holst
Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

DA har fremlagt en rapport om stresstendenser og problemer med stress på det danske arbejdsmarked. Her hævder de, at forekomsten af stress er blæst ud af proportioner, og at der males skræmmebilleder af dårligt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser.

Pernille Knudsen er viceadministrerende direktør for DA. Hun får det i Altinget til at fremstå, som om de fleste stressramte reelt er sunde og fuldt ud i stand til at udføre deres arbejde.

Det er udtryk for en uklædelig og tendentiøs fremlæggelse af de tal og den forskningsbaserede viden, der findes om psykisk belastning og arbejdsrelateret stress på det danske arbejdsmarked.

Det er dybt bekymrende og et udtryk for ansvarsforflygtigelse, at DA –mod bedre vidende – tegner et billede af, at medarbejdernes stress i lige så høj grad kan stamme fra privatlivet som fra jobbet.

EJNER K. HOLST, FH-NÆSTFORMAND

Frem for – som DA gør – kun at se på de danskere, der har svaret, at de inden for de sidste to uger har følt sig stressede, er det langt mere relevant at se på tallene for, hvor mange der vurderes at være psykisk overbelastede på jobbet.

Går den helt forkerte vej med at reducere stress

Et flertal i Folketinget har formuleret et mål om at reducere andelen af psykisk overbelastede med 20 procent frem mod 2020.

Men ifølge indekset for psykisk belastning, udviklet af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), går det den helt forkerte vej.

Hver sjette lønmodtager (17 procent) falder inden for belastningsindekset. Det omfatter dem, der både har høje psykiske belastninger i arbejdet, fx stort tidspres og lav ledelsesmæssig støtte. Og som samtidig har symptomer på stress eller depression.

Indekset tager ifølge NFA ”udgangspunkt i den eksisterende videnskabelige litteratur vedrørende psykisk arbejdsmiljø. Og de udvalgte spørgsmål er stærkt associeret med sygefravær, depression og dårligt mentalt helbred”.

Stress stammer fra overbelastning på jobbet

Det peger meget klart på, at der ikke er tale om, at denne meget store andel af lønmodtagerne er sunde og raske og uden problemer kan passe deres arbejde.

Det er samtidig dybt bekymrende og et udtryk for ansvarsforflygtigelse, at DA –mod bedre vidende – tegner et billede af, at medarbejdernes stress i lige så høj grad kan stamme fra privatlivet som fra jobbet.

Både arbejde og privatliv kan naturligvis spille ind, men i NFA’s undersøgelse af danskernes psykiske arbejdsmiljø giver knap 30.000 repræsentativt udvalgte lønmodtagere selv et meget klart svar på, hvor hovedårsagen skal findes, nemlig i arbejdet.

Kun en ud af 20 (fem procent) af dem, der hele tiden eller ofte har følt sig stressede, svarer, at privatlivet er årsagen.

Det vil sige, at for 95 procent er årsagen helt eller delvist relateret til arbejdet. Og godt halvdelen svarer, at det udelukkende er forhold i forbindelse med arbejdet, der er årsagen til deres stress.

Stress fra jobbet påvirker privatlivet

Så når DA finder, at de stressede scorer lavere end andre på en række forhold i privatlivet, fx sociale relationer og familieliv, er det mere sandsynligt, at det er stress fra jobbet, der indvirker negativt på privatlivet, end omvendt.

I Fagbevægelsens Hovedorganisation er vi enige i, at det grundlæggende er sundt at gå på arbejde, og at langt de fleste arbejdsgivere ønsker at sikre et godt arbejdsmiljø.

Men det ændrer ikke ved, at de mange lønmodtagere, der dagligt sygemeldes på grund af stress, og det kraftigt stigende antal, der anmelder psykiske arbejdsskader og tilkendes førtidspension på grund af psykiske lidelser, skal tages alvorligt.

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø og stress

Og det kræver en langt mere effektiv forebyggelsesindsats ude på arbejdspladserne, hvor arbejdsgiverne påtager sig deres del af ansvaret.
Som repræsentant for 1,4 millioner lønmodtagere står Fagbevægelsens Hovedorganisation fuldt og helt bag de anbefalinger, vi sammen med DA og andre har været med til at fremsætte i regeringens ekspertudvalg om en styrket arbejdsmiljøindsats.

Læs også: Mere om Stress

Arbejdsgiverne har pligt til at forebygge stress

Her peger vi blandt andet på behovet for en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, så arbejdsgivernes pligt til at forebygge risikofaktorer, som stor arbejdsmængde og tidspres og uklare krav i arbejdet, står tydeligt.

Læs mere: Tillidsvalgte og arbejdsgiver bør gør mere for at forebygge stress

Det vil, sammen med den fælles anbefaling om lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø, være vigtige skridt i bekæmpelsen af den alvorlige og sundhedsskadelige arbejdsrelaterede stress, som i dag er alt for udbredt på det danske arbejdsmarked.