FH er Danmarkshistoriens største og bredest-favnende hovedorganisation for lønmodtagere. Vi repræsenterer lønmodtagere på tværs af sektorer, fag og uddannelse. Der er både plads til ufaglærte lønmodtagere og til lønmodtagere med længere uddannelse. Vi tror nemlig, at der er flere forhold, som samler de danske lønmodtagere, end som adskiller dem.

FH repræsenterer hele paletten af lønmodtagere, som holder Danmark kørende på vores offentlige og private arbejdspladser. Vi organiserer pædagogen, som tager sig af samfundets yngste borgere, sygeplejersken som passer på os, når vi er syge og politibetjenten, som sikrer tryghed, lov og orden. 

En af de første store dagsordener, vi kaster os over i FH, er kampen imod ulighed. For uligheden er vokset i Danmark. Afstandene mellem os er blevet større – i kroner og ører, i kilometer og i forståelse for hinanden.

LIZETTE RISGAARD, FH-FORMAND

Og så kender vi de udfordringer, som de, der befinder sig uden for arbejdsmarkedet, oplever i hverdagen. Det er et ansvar, som forpligter. Og vi er klar over, at der ligger et stort arbejde foran os.

Heldigvis har vi i FH et klart billede af, hvor vi skal hen. Vi arbejder for et solidarisk og demokratisk samfund med job og uddannelse til alle, kvalitet i velfærden og et godt arbejdsliv.

En af de første store dagsordener, vi kaster os over i FH, er kampen imod ulighed. For uligheden er vokset i Danmark. Afstandene mellem os er blevet større – i kroner og ører, i kilometer og i forståelse for hinanden. Det truer sammenhængskraften i samfundet og vores tillid til hinanden. Det er en forudsætning for vores samfundsmodel, at afstanden mellem rig og fattig ikke bliver for stor.

Vi skal have stoppet den stigende ulighed og styrket vores fælles velfærd. Investere i hinanden i stedet for at skære ned. Sørge for gode job og uddannelse til alle, et bedre arbejdsmiljø og et stærkere sikkerhedsnet. Så vi kan sikre et Danmark i balance.

Der er nok at tage fat på her i 2019! Og så er det jo godt, at vi er 1,4 millioner lønmodtagere, som står sammen. Så vi bliver svære at komme udenom.

Rigtig godt nytår – vi ses derude.