Trepart

Lønmodtagere: Der er opgaver til flygtninge hos os

Der er arbejdsopgaver på mit job, som en flygtning kan udføre, siger lønmodtagerne i ny undersøgelse. Men hver tredje frygter, at flygtninge erstatter nuværende ansatte. Vigtigt at en løsning for flygtninge ikke fortrænger ordinært ansatte, fastslår FTF.

Integration er en fælles opgave

Finansministeren bør snarest få indkaldt kommunerne til de forhandlinger - også om økonomi - som han lovede i september, så kommunerne får mulighed for at varetage deres integrationsindsats, uden at det går ud over velfærden.

LO/FTF afrapportering om Trepartsudvalg om fleksjob

Som opfølgning på den politiske aftale fra 2012 om reform af førtidspension og fleksjob mellem den daværende regering og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, har der været nedsat et Trepartsudvalg om fleksjob

Trepart kan sikre reelle løsninger

Trepartsaftaler kan sikre reelle løsninger - også i forhold til at få flygtninge integreret på arbejdsmarkedet. Og det har samfundet brug for. Det skriver jeg i dag i Altinget.

Arbejdsgiverne må tage et større ansvar for flygtninge

Flere virksomheder må tage et samfundsmæssigt medansvar og ansætte flygtninge. Vilkårene skal være bedre, kommunerne skal være mere opsøgende, men først og sidst er det arbejdsgivernes ansvar med deres mulighed for at ansætte; lønmodtagerne kan ikke ansætte sig selv. Det skriver jeg i Altinget i dag.

FTF-formand: Styrk arbejdsmiljø og uddannelse i trepart

Regeringen vil spare på arbejdsmiljø, uddannelse og forskning. Det er den helt forkerte vej at gå, sagde FTF-formand Bente Sorgenfrey i sin beretningstale på FTF’s kongres, hvor hun opfordrede statsministeren til at bruge de kommende trepartsforhandlinger til at styrke lønmodtagernes efteruddannelse og arbejdsmiljø.

Lars Løkke: Trepart skal få flygtninge i job

Statsminister Lars Løkke Rasmussen fastslår, at de kommende trepartsforhandlinger skal skabe flere private job og få ledige i arbejde. Især flygtninge skal i job. Statsministeren roste FTF og medarbejdernes indsats, da han holdt tale ved FTF's kongres i dag. FTF's formand Bente Sorgenfrey kvitterede for invitationen til trepartsforhandlinger: Vi kan let blive enige om målene, men får nok sværere ved at blive enige om midlerne.

LO-kongres har vedtaget at udvikle samarbejdet med FTF

LO’s kongres har netop vedtaget at afklare mission og visioner samt det politiske og økonomiske grundlag for en eventuel ny hovedorganisation sammen med FTF. Samtidig vedtog man at udvide det strategiske samarbejde på det uddannelsespolitiske område allerede fra 1. januar 2016. Lad os styrke samarbejdet til gavn og glæde for vores medlemmer, sagde FTF’s formand bl.a., da hun fra LO’s talerstol kvitterede for beslutningen. FTF’s kongres tager stilling den 18.-19. november.

Løkke glemte lønmodtagerne

Statsministeren vil have flere i arbejde, og det er godt, men Løkke glemmer helt danskernes arbejdsmiljø, hvor det på FTF-området nu er hver tiende, der lider af alvorlig stress - ifølge helt nye tal.