FTF’s formand Bente Sorgenfrey benyttede sin beretningstale ved åbningen af FTF’s kongres i dag til at komme med en hård kritik af regeringens linje overfor lønmodtagerne.
”Det er lønmodtagerne, der udfører arbejdet. Det er deres arbejde, der skaber de konkrete værdier i det her samfund. Uden lønmodtagernes kolossale indsats ville arbejdsgiverne og finansministeren sådan set ikke have så meget at lave”, sagde Bente Sorgenfrey bl.a. og tilføjede:
”Vi skal konkurrere på vores dygtighed, vores nye ideer og vores omstillingsevne. Tre ting vi altid har været gode til. Derfor nytter det ikke at skære ned på det, vi skal leve af: Vores uddannelser, vores forskning og vores efteruddannelse, der gør os gode til at omstille os og arbejde bedre.”
Hun benyttede dog samtidig talen til at takke statsminister Lars Løkke Rasmussen for invitationen til trepartsforhandlinger. Regeringen har meldt ud, at de bl.a. skal handle om konkurrenceevne, uddannelse, udenlandsk arbejdskraft og integration af flygtninge på arbejdsmarkedet:
”Jeg vil gerne på forhånd rose statsministeren for, at han indkalder til et bredt samarbejde mellem parterne om disse spørgsmål. Jeg tror, vi kan blive enige om målene, men jeg forudser svære forhandlinger, når det kommer til midlerne”, sagde Bente Sorgenfrey.
”Jeg håber virkelig, at statsministeren vil benytte lejligheden til at vise lønmodtagerne, at han anerkender deres indsats og tager vare på deres kompetenceudvikling, deres arbejdsmiljø – og forsvarer deres arbejdspladser imod social dumping. Lønmodtagerne har altså krav på større respekt og beskyttelse, end den de får i dag,” sagde Bente Sorgenfrey.
Hun henviste bl.a. til de 22 politikforslag, som LO og FTF sammen kom med i forårets valgkamp, hvor de to hovedorganisationer bl.a. foreslår at efteruddanne ledere i stress, styrke arbejdstilsynet og at lave et nyt smidigt system, der kan styrke efteruddannelsen af medarbejdere med korte og mellemlange videregående uddannelser.
Brug den offentlige og private sektor til at styrke hinanden
FTF-formanden kritiserede i sin tale også, at regeringen mener, at der skal spares hårdt på den offentlige velfærd ved at indføre et såkaldt omprioriteringsbidrag, der kan koste tusinder af medarbejdere jobbet i den offentlige sektor.

Det vil også skade de private virksomheder vilkår i Danmark på både kort og langt sigt, påpegede hun:
 ”Den offentlige og private sektor er ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger,” fastslog Bente Sorgenfrey.

FTF-formanden kritiserede i sin tale også, at politikerne har valgt at sende en alt for stor del af regningen for et nyt dagpengesystem videre til dimittenderne, der med den nye dagpengemodel får en markant lavere ydelse, hvis de ikke har børn.
"Det er simpelthen så ringe, og jeg må sige, jeg blev vred. Jeg synes, det er et løftebrud."
LÆS HELE BERETNINGSTALEN HER