Trepart

Trepartsaftale gør flygtninge til en ressource for DK

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om integration på arbejdsmarkedet. Det er en god aftale, der hurtigere afklarer flygtninges kompetencer, mindsker bureaukratiet og skaber en kortere vej til job. Aftalen gør flygtninge til en ressource for DK, siger formanden for FTF.

Kommuner skal ikke stå alene med regningen for integration

Regeringen har hidtil ikke villet sætte penge af til den ekstra integrationsindsats, der bliver aftalt ved treparten. Men det bliver den nødt til. Det er en illusion at tro, at kommunerne kan integrere så mange flere flygtninge uden, at det koster mere. Det skriver jeg i dag i Altinget

Stort aktivitetsfald på efter- og videreuddannelser

Aktiviteten på akademi- og diplomuddannelser er faldet voldsomt. Manglende efteruddannelse kan ramme fx patienter, når sygeplejersker ikke får efteruddannelse i fx infektionsmedicin. I trepartsforhandlingerne ønsker FTF bedre rammer for efteruddannelse.

Danskerne bekymrede for den kommunale velfærd

Otte ud af ti lønmodtagere mener, at staten skal dække kommunernes ekstra udgifter til flygtninge, viser ny undersøgelse. Danskerne er med rette bekymrede over, om flygtningepresset på kommunerne vil gå ud over kernevelfærden, mener FTF.

Kommissoriet er landet

FTF har modtaget kommissoriet for de forestående trepartsforhandlinger, som går i gang på torsdag. ”Vi ser frem til konstruktive drøftelser om en fælles løsning af integrationsopgaven”, siger FTFs formand.

Lønmodtagere: Flygtninge i job gavner integrationen

Et stort flertal af lønmodtagerne mener, at det vil være nemmere for flygtninge at blive integreret, hvis de hurtigt kommer i arbejde. Ekspert efterlyser mere tværfaglig og intensiv indsats i kommunerne. FTF: Flere virksomheder må tage et samfundsmæssigt medansvar.