FTF kvitterer for invitationen til trepartsdrøftelser, som hovedorganisationen for 450.000 offentligt og privat ansatte har modtaget i dag med regeringen som afsender.
I første omgang handler forhandlingerne om at finde gode og holdbare løsninger i forhold til at kunne integrere flere flygtninge på det danske arbejdsmarked.

"Der er ingen tvivl om, at det er en samfundsmæssig udfordring, at antallet af flygtninge i Danmark er vokset betragteligt og formentlig også vil vokse i den kommende tid. Der er tale om en vanskelig integrationsopgave på et i forvejen presset arbejdsmarked. Men det er afgørende, at arbejdsmarkedets parter og det politiske system i fællesskab gør en seriøs og ambitiøs indsats for at få så mange flygtninge ud på arbejdsmarkedet som muligt" siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF, som vil gå konstruktivt ind i drøftelserne.
Efteruddannelse og arbejdsmiljø skal drøftes
Regeringen har lagt op til, at der vil kunne blive tale om en række af trepartsdrøftelser, hvor flygtningespørgsmålet er det første.
"Det er fornuftig af regeringen at indlede en proces med en række trepartsdrøftelser med arbejdsmarkedets parter på vigtige samfundsmæssige temaer, og jeg vil godt annoncere, at ikke mindst udfordringerne i forhold til efter- og videreuddannelse bør stå meget centralt i de efterfølgende trepartsdrøftelser og ligeledes udfordringerne i forhold til at sikre et bæredygtigt arbejdsmiljø trænger sig mere og mere på som et tema, der bør tages hånd om" siger Bente Sorgenfrey.