Senest ved udgangen af 2017 skal LO og FTF være færdige med at afklare grundlaget for en eventuel ny fælles hovedorganisation med tilsammen 1,5 millioner medlemmer. Det vedtog LO’s kongres i dag. 
Grundlaget skal blandt andet rumme en afklaring af, hvad missionen og visionerne skal være for en sådan ny hovedorganisation, og hvordan det politiske og økonomiske grundlag skal se ud. 
Kongressen vedtog uden ændringer den kongresindstilling omkring udvikling af LO-FTF 2020-projektet, som er udarbejdet af LO og FTF i fællesskab og på forhånd er vedtaget af LO’s daglige ledelse og FTF’s forretningsudvalg.

Vedtagelsen omfatter også en beslutning om at udvikle det strategiske samarbejde mellem LO og FTF i den samme periode, som man arbejder med grundlaget for en ny hovedorganisation. 
Det strategiske samarbejde mellem LO og FTF er allerede veludviklet bl.a. med et fælles internationalt udvalg, fælles Bruxelles-kontor og senest med den store fælles kampagne ”Sammen skaber vi værdi” op til foråret folketingsvalg. 
Nu udvides det strategiske samarbejde også på uddannelsesområdet bl.a. som en forberedelse til forårets trepartsforhandlinger.
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, siger:
”Hvis vi kan få skabt et godt grundlag for en ny fælles hovedorganisation, så er jeg tilhænger af, at vi styrker vores fælles indflydelse på den måde. Det er godt, at vi kan få afprøvet det helt konkret. Mit afsæt er, at LO og FTF kan mere sammen end hver for sig. Derfor er jeg også glad for, at vi allerede nu udvider det strategiske samarbejde på det uddannelsespolitiske område."
"Jeg håber, at FTF’s kongres den 18.-19. november også bakker op om, at vi nu udvider det strategiske samarbejde og prøver at udvikle grundlaget for en ny fælles hovedorganisation. Lad os styrke samarbejdet til gavn og glæde for vores medlemmer”, sagde Bente Sorgenfrey.
Ifølge kongresbeslutningen skal det nye grundlag omfatte navn, mission og visioner, fagpolitisk grundlag, indsatsområder, politisk struktur, regional og lokal struktur, love og økonomi. 
Læs FTF’s kongresindstilling vedr. LO-FTF, som skal til afstemning på FTF’s kongres den 18.-19. november