Statsminister Lars Løkke Rasmussen varmede op til de kommende trepartsforhandlinger, da han holdt tale på FTF’s kongres i dag. 
"Vi skal skabe flere private arbejdspladser. Det skal kunne betale sig at arbejde. Vi skal forbedre integrationen," sagde statsministeren blandt andet og fortsatte:
"Og det er i det lys, vi indbyder parterne til trepartsdrøftelser, som vi sætter i gang i det nye år".
"Hovedmålet vil her være det private arbejdsmarked. Et sundt konkurrencedygtigt arbejdsmarked, der skal sikre, at folk på kanten af vores arbejdsmarked, der enten er født her eller er kommet hertil fra andre lande, kommer i arbejde". 
Statsministerens roste FTF’s engagement og forslag i debatten om integration af flygtninge på arbejdsmarkedet. 
"FTF skal deltage i trepartsforhandlingerne, og jeg glæder mig til at tage den diskussion med jer. For vi har jo en solid tradition for trepartsdrøftelser, og jeg glæder mig til jeres input," sagde statsministeren.
"Der er grænser for, hvor mange flygtninge, vi kan integrere i vores samfund. Vores hidtidige bedrifter er ikke succesrige, når der kommer til at få folk i arbejde. Vi skal tænke nyt og udover egne interesser. Vi skal overveje nye tiltag, der kan få flygtninge i arbejde. Og her spiller parterne en stor rolle".
Det skal bedre kunne betale sig at arbejde
Færre på overførsel og flere i arbejde, så samfundet bedre kan hænge sammen. Det er det centrale for regeringen lød budskabet fra Lars Løkke Rasmussen.
"Vi skal bruge færre penge på dem, der ikke arbejder, og sænke skatterne for dem der arbejder, især de laveste indkomster. Her i efteråret har vi vedtaget en ny integrationsydelse og forhandler netop nu om kontanthjælpsloft, så gevinsten ved at arbejde øges."  
"Vi har et godt velfærdssamfund i international sammenhæng. Men derfor kan det jo godt blive bedre", forklarede statsministeren. 
Udskældt omprioriteringsbidrag er uafklaret
"I den kommende finanslovsaftale afsætter vi et massivt løft til sundhed. Men vi er nødt til at prioritere skarpt. Også i kommuner og regioner, hvor man er nødt til at omprioritere, så der frigives flere penge til velfærd."
"Hvor mange penge, som kommunerne får retur til velfærd, er der ikke truffet beslutning om. Det afgøres ved kommuneforhandlinger og finanslovsforhandlinger", oplyste Lars Løkke.
Væk med papir, registrering og bureaukrati
"Vi skal forandre for at forbedre, som et gammel konservativt slogan lyder. Vi skal prioritere nye arbejdsformer og ny teknologi. Og så skal vi have mindre papir, registrering og bureaukrati".
"Jeg anerkender det store arbejde, som I udfører i den offentlige sektor. I skal have tid til at passe jeres arbejde. For det er jo med regler, som det er med nullermænd. Selvom man støvsuger løbende, så samler de sig i krogene alligevel".
"Der er regler, vi ikke kan undvære. I har også en interesse i at dokumentere jeres arbejde. Men der er regler, der er overflødige. Fx har vi netop fjernet akkrediteringssystemet på sygehusene i en aftale med regionerne. Et system, som jeg selv var med til at indføre som sundhedsminister," sagde Lars Løkke Rasmussen.
Tak til politifolkene: I skaber tryghed
Statsminister Lars Løkke Rasmussen benyttede muligheden for at takke de danske politifolk for deres store indsats for at skabe tryghed i Danmark, da han holdt tale på FTF’s kongres i dag. 
"I yder en fantastisk indsats og skaber tryghed i befolkningen," sagde Lars Løkke Rasmussen til kongressen og valgte dernæst at rose FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte.
"I FTF repræsenterer I godt en halv million danske lønmodtagere. Når danskerne bliver spurgt, er langt de fleste godt tilfredse med den service, som I yder. Det er sådan set et resultat, som vækker misundelse hos sådan nogen som mig".
"Pædagoger, sygeplejersker, politifolk og andre bliver husket af de mennesker, som I hjælper. Vi husker alle den lærer, der gav os det ekstra skub, der gjorde, at vi lærte at bryde læsekoden. Eller den sygeplejerske, der tog sig af vores forældre, da de lå for døden".
"Den slags arbejde kan ikke opgøres i normeringer og budgetlinjer. Det handler om at hjælpe mennesker af kød og blod. Det er det korte glimt af lykke, som man får, når man arbejder med mennesker. Det gælder de offentlige ansatte som individer, men også jeres organisation, FTF, og jeg vil gerne takke dig, Bente, for et godt samarbejde".
Bente Sorgenfrey kvitterede for statsministerens tale og invitation til trepartsforhandlinger.
"Både den offentlige og private sektor vil være med til at skabe job. Vi vil gerne dialog i trepartsforhandlingerne – ligesom i dagpengeforhandlingerne. Vi kan let blive enige om målene, men får nok sværere ved at blive enige om midlerne og finansieringen. FTF er klar til forhandlinger og ser frem til at modtage et oplæg fra regeringen," sagde hun fra talerstolen.
FTF har allerede fremlagt et udspil om, hvordan flere flygtninge kan integreres på arbejdsmarkedet, og mange af redskaberne er der allerede. De skal blot anvendes mere.