Trepart

Fremtidens medarbejdere skal være tværfaglige

Fremtidens arbejdsmarked har brug for mere tværfaglighed – og det kræver en nytænkning af efter- og videreuddannelsessystemet. Det blev slået fast på et LO/FTF-arrangement på Folkemødet i går.

DI & FTF: Offentlig sektor skal være digital spydspids

Arbejdsgivere og fagbevægelse vil gøre den offentlige sektor til digital spydspids og testlaboratorium for ny teknologi og digitalisering. Det skaber nye job i det private og giver mere plads til kernefagligheden hos offentligt ansatte, mener DI og FTF. Ekspert støtter forslaget.

Efteruddannelse sikrer job

Vi må genopfinde og sikre uddannelse til alle gennem hele livet i en vekselvirkning. Lad os sætte fuld skrue på efter- og videreuddannelse til alle. Det skriver Morten Østergaard, politisk leder i Radikale Venstre, og jeg i dagens Information.

Nyt udstationeringsdirektiv skal respektere den danske model

Kommissionen fremlagde i foråret et udkast til revisionen af det direktiv, der regulerer vilkårene for udstationerede ansatte, når de udfører arbejde i et andet EU-land. I udkastet lægges der op til et princip om samme aflønning i bred forstand for udstationerede og lokalt ansatte. I Kommissionens udkast står det dog ikke klart, at retten til at forhandle og fastsætte løn er et nationalt anliggende, som når man i Danmark overlader dette til arbejdsmarkedets parter. Det skal derfor ændres i direktivudkastet, siger de tre danske medlemmer af Beskæftigelsesudvalget i Europa-Parlamentet, som inden længe skal behandle direktivet.