Hovedorganisationen FTF sender i dag en ny undersøgelse om teknologi og digitalisering blandt mere end 3.300 offentligt og privat ansatte i armene på regeringen.
FTF’erne er begejstrede for ny teknologi på jobbet, viser undersøgelsen, der lanceres som optakt til en snarlig ny runde af trepartsforhandlinger samt det kommende arbejde i regeringens Disruptionråd.
I undersøgelsen dokumenteres det bl.a., at medarbejdere, der løbende får efteruddannelse i tilknytning til indførelse af ny teknologi, oftere oplever, at det skaber effektivitet, styrker den faglige kvalitet, sparer tid og ikke mindst virker.
”Ny teknologi kræver nye kompetencer til alle faggrupper uanset uddannelsesbaggrund. Det er helt afgørende, at medarbejderne sikres løbende uddannelse i, hvordan ny teknologi bedst bringes i spil i takt med, at deres job udvikler sig, og digitaliseringen tager fart. Uddannelse er et vigtigt redskab, der kan være med til at sikre, at borgerne og samfundet får mest muligt ud af den ny teknolog”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

9 ud af 10 FTF’ere oplever, at ny teknologi ændrer og påvirker deres arbejde, mens 6 ud af 10 selv siger, at de har behov for nye kompetencer som følge af den nye teknologi. Hver tredje efteruddannes løbende i brug af ny teknologi. Det viser den omfattende rundspørge blandt mere end 3.300 medarbejdere på FTF-området, der eksempelvis tæller sygeplejersker, socialrådgivere, lærere, bank-, it-, finans- og politifolk.
De medarbejdere, der løbende har fået efteruddannelse i tilknytning til ny teknologi på jobbet, oplever oftere, at den virker, som den skal. 35 procent af FTF’erne, der løbende efteruddannes i den ny teknologi, oplever, at teknologien gør en positiv forskel. Det gælder kun for 15 procent af dem, som ikke uddannes løbende.
Den samme sammenhæng genfindes i forhold til effektivitet og kvalitet. De medarbejdere, som uddannes løbende, oplever oftere, at den ny teknologi er tidsbesparende og øger den faglige kvalitet til gavn for borgere og samfundet.
”Hvis virksomheder og offentlige arbejdspladser skal udnytte de nye teknologier til at skabe mere vækst og velfærd, så er det altafgørende, at medarbejderne får mulighed for at få de rigtige kompetencer. Ikke bare én gang i livet, men løbende i takt med, at deres job ændrer sig,” siger Bente Sorgenfrey.
McKinsey: Lad det offentlige gå forrest
Samme konklusion kommer McKinsey frem til i en ny rapport, der anbefaler Danmark at fokusere langt stærkere på livslang læring ift. ny teknologi og digitalisering. Blandt andet ved mere opkvalificering af medarbejderne på videregående niveau og bedre muligheder for at skifte mellem og kombinere arbejde og uddannelse igennem hele livet.
Desuden anbefaler McKinsey, at den offentlige sektor skal gå forrest i digitaliseringen for at understøtte automatisering på tværs af økonomien, så den offentlige sektor fremstår som et eksempel til efterfølgelse.
"McKinsey har helt ret i, at den offentlige sektor er nøglen til at skabe værdi for hele samfundet. Men det kræver, at medarbejderne inddrages i implementering og udvikling af ny teknologi. Det giver de bedste resultater. FTF’erne er parat og vil gerne bidrage", siger Bente Sorgenfrey.

Digitalisering sikrer højere produktivitet
Regeringen peger selv på, at uddannelse er vigtigt for at udnytte digitaliseringens muligheder. I den nye Find mere indenfor emnerne: