“Er digitalisering egentlig godt eller dårligt? Dem, der mener, det er godt, rækker hånden op!”
Sådan fik direktør i Dansk Industri, Karsten Dybvad, aktiveret tilhørerne til et arrangement på Folkemødet om digitalisering af den offentlige sektor. Hans lille afstemning var ikke svært at aflæse: Digitalisering står først og fremmest for noget godt.
Samme positive, nærmest begejstrede, holdning var der også blandt paneldeltagerne til digitalisering af den offentlige sektor. Panelet talte ud over Karsten Dybvad, Henrik Bodskov, direktør for IBM Danmark, Pia Gjellerup, centerleder for Center for Offentlig Innovation, Sophie Løhde, minister for offentlig Innovation, Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune og FTF’s formand Bente Sorgenfrey.

Alle var de enige om, at digitalisering af den offentlige sektor er helt afgørende, hvis den skal levere god kvalitet til borgere og virksomheder i fremtiden.
“Vi skal digitalisere den offentlige sektor, fordi det kan gøre en stor forskel for borgere og virksomheder. Det kan fx give mere sammenhængende borgerforløb, gøre borgerne mere uafhængige af systemet, automatisere processer og – ikke mindst – frigive tid til kerneopgaven”, sagde Sophie Løhde.
Medarbejdernes kompetencer skal følge med
Bente Sorgenfrey understregede, at medarbejdernes kompetencer skal følge med – ellers bliver digitaliseringen af den offentlige sektor ingen succes.

“Væsentlige kompetencer for at kunne arbejde med ny teknologi er nysgerrighed og kreativitet. Tværfaglighed bliver også afgørende. At kunne kommunikere med andre på tværs af fag, bliver en meget vigtig kompetence i forhold til digitalisering.

De her kompetencer er det helt oplagt, at vi får diskuteret i de kommende trepartsforhandlinger”, sagde Bente Sorgenfrey.
Hun anbefaler at der etableres nogle hurtigere efteruddannelsesforløb, end der findes i dag.
Karsten Dybvad fra Dansk Industri er helt enig i behovet for nye kompetencer hos medarbejderne:
“På den korte bane vil mange medarbejder være bange for at miste jobbet ved udsigten til ny teknologi. De handler om, at uddanne medarbejderne; at tage dem med på rejsen ved at give dem kompetencerne til de nye opgaver! Det er helt afgørende”, sagde han.