Digitaliseringen skal give plads til mennesket, sikre tid til kerneopgaven for medarbejderne og på den måde styrke velfærd, nye job og skabe mindre bureaukrati og dokumentationsarbejde.
Visionen er klar for arbejdsgiverne i DI og hovedorganisationen FTF, der begge er medlemmer af Disruptionrådet: Den offentlige sektor skal være digital spydspids og testlaboratorium for ny teknologi og digitalisering.

DI har i sin 2025-plan afsat 15 mia. kr. frem mod 2025 til en digital omstillingsfond, der kan forbedre vores offentlige sektor ved at digitalisere den. Et eksempel kunne være at bruge digitalisering til at flytte arbejdstid fra bureaukrati til kernefaglighed hos vores offentligt ansatte, der bare på FTF-området årligt bruger 60 mio. timer på dokumentation.
”Hvis den offentlige sektor bliver digital first mover, vil det få innovationen til at spire i både det offentlige og det private. Det vil hæve kvaliteten i den offentlige velfærd og samtidig skabe vækst og job i virksomhederne”, siger Adam Lebech, branchedirektør i DI Digital.
”De danske virksomheder er klar til at spille med og levere nye løsninger til den offentlige sektor. Men det kræver et stærkt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, og mellem offentlig og privat. Det skaber det bedste grundlag for vækst, udvikling og gode arbejdspladser i Danmark”, siger Adam Lebech.
Inddrag medarbejderne i ny teknologi
DI og FTF mener, at det bør være en politisk vision at bruge nye teknologier aktivt til at frigive midler og tid til at løfte de offentligt ansattes kernefaglighed. Så eksempelvis lærerne kan koncentrere sig om eleverne, pædagogerne om børnene og socialrådgiveren om borgerne.
”Lad medarbejderne være med til udvikle og implementere nye digitale løsninger, der fx kan give patienten bedre behandling, og hjælper med den nødvendige og tidskrævende registrering og dokumentation. Det kan give et løft af arbejdsglæden og velfærden. For det er jo det, digitalisering bør handle om: At skabe den bedste mulige service for borgere og virksomheder”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

Medarbejdere, der inddrages og efteruddannes løbende, når ny teknologi indføres på arbejdspladsen, oplever bedre kvalitet, viser en ny stor spørgeskemaundersøgelse om ny teknologi og nye kompetencer på jobbet med svar fra over 3.300 medarbejdere på FTF-området, fx pædagoger, sygeplejersker, lærere, it- og finansfolk.


”Lyt til de ansatte og inddrag dem tæt, når ny teknologi skal implementeres. Hvis ny teknologi trækkes ned over hovedet på folk, kan det gøre mere skade end gavn ude på arbejdspladsen. Omvendt viser vores undersøgelse, at FTF’erne meget positive overfor ny teknologi, og mener den løftet kvaliteten, når de inddrages og efteruddannes”, siger Bente Sorgenfrey.
Samme konklusion kommer McKinsey frem til i en ny rapport, der anbefaler Danmark at fokusere langt stærkere på livslang læring ift. ny teknologi og digitalisering. Blandt andet ved mere opkvalificering af medarbejderne på videregående niveau og bedre muligheder for at skifte mellem og kombinere arbejde og uddannelse igennem hele livet.
Desuden anbefaler McKinsey, ligesom FTF og DI, at den offentlige sektor skal gå forrest i digitaliseringen for at understøtte automatisering på tværs af økonomien, så den offentlige sektor fremstår som et eksempel til efterfølgelse.
Mennesker og maskiner skal arbejde sammen
Hvis vi skal have det maksimale ud af de nye teknologier, kræver det samtidig involvering og opkvalificering af medarbejderne, mener både arbejdsgivere og fagbevægelse.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde i maj, at det kun er, hvis de rette kompetencer er tilgængelige for arbejdsmarkedet, at digitaliseringen bliver en succes.

Det er både DI og FTF enige i.
 ”Ny teknologi kræver nye kompetencer til alle faggrupper uanset uddannelsesbaggrund. Det er helt afgørende, at medarbejderne sikres løbende uddannelse i, hvordan ny teknologi bedst bringes i spil i takt med, at deres job udvikler sig, og digitaliseringen tager fart. Uddannelse er et vigtigt redskab, der kan være med til at sikre, at borgerne og samfundet får mest muligt ud af den ny teknolog”, siger Bente Sorgenfrey.
International ekspert i digitalisering Hanne Shapiro bakker op om det budskab. Hun står bag en ny rapport om, hvordan digitaliseringen påvirker FTF’ernes arbejdsliv, job og fremtid. Læs den nye undersøgelse blandt 3.300 FTF om deres møde med digitalisering og ny teknologi
Find mere indenfor emnerne: