TH:

Skæv balance i indgreb

Konflikten har været unødigt lang og uden reel forhandlingsvilje fra arbejdsgiverne på noget tidspunkt, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF. Arbejdsgiverne har sparet 1,3 mia. kr. på konflikten, viser FTFs tal

Ringe tilbud til ledige, der falder helt ud af forsørgelse

Over 8.000 af de ledige, der mister dagpengene inden sommer, kan ikke få kontanthjælp pga. ægtefælleindkomst eller formue. Uden kontanthjælp bliver deres ret til forskellige tilbud, som skal hjælpe dem i job igen, stærkt begrænset. Det må ændres, mener FTF.

Reform af førtidspension og fleksjob forringer løn- og ansættelsesvilkår betragteligt for fleksjobbere

Reformens styrke er, at helhedstænkning, tværfaglighed og sundhedskoordinering i indsatsen er i fokus. Men reformen forringer desværre også løn- og ansættelsesvilkår betragteligt for fleksjobbere. Og langt færre kan få tilkendt førtidspension. FTF foreslår bl.a. en alternativ tilskudsmodel til fleksjobordningen og kan ikke anbefale, at der indføres en aldersgrænse som et kriterie for at få tilkendt førtidspension.

Det offentlig-private samarbejde starter hos lederne

Tænker du på at afskaffe unødvendige arbejdsgange eller spare tid med it-løsninger frem for papirarbejde? Som leder kan du være med til at kickstarte det innovative samarbejde på tværs af offentlige-private grænser, men husk at søge hjælp til at gennemføre projektet, så du undgår at komme i konflikt med loven

Positivt at nye former for kommunikation med domstolene er på vej

FTF hilser det velkomment, at der er iværksat overvejelser om ændrede regler for forkyndelse af blandt andet stævninger. Et effektivt og hurtigt arbejdende retssystem tilgodeser lønmodtagerens mulighed for at få dom for sit lønkrav m.v., mens det stadig har en faktisk og væsentlig betydning for den pågældendes økonomi.

Farumkommission vil have bedre beskyttelse af ytringsfrihed

Hver anden offentligt ansatte tør ikke ytre sig og skal ifølge Farumkommissionen beskyttes bedre mod ansættelsesretlige repressalier, hvis de ytrer sig om forhold på deres arbejde. FTF har i årevis efterlyst bedre beskyttelse og bakker derfor op om forslaget.

Godt at EU nu fokuserer på job og vækst

EU-Kommissionen har netop fremlagt plan, der skal bekæmpe arbejdsløsheden og øge beskæftigelsen i Europa. FTF glæder sig over, at spare-kursen i EU nu følges op af en mere offensiv vækstpolitik.

Intet nyt i OECD’s anbefalinger til dansk økonomi

Mere konkurrence, pas på med overførselsindkomster og effektiviser. Anbefalingerne fra OECD til Danmark kører i samme rille. Det mener FTF, der efterlyser mere fokus på, at spareøvelser og styr på budgettet ikke skaber vækst og job.