Mere end hver fjerde ung er arbejdsløs i EU. Nogle lande som fx Spanien har op mod 50 procent arbejdsløshed blandt de unge under 25 år. Derfor lægger EU-Kommissionen stor vægt på netop ungdomsarbejdsløshed i sin nye omfattende beskæftigelsespakke.
Kommissionen vil bl.a. afsætte ca. 830 mia. kr. fra EU’s Socialfond til især at bekæmpe ungdomsledighed. Pengene skal bl.a. bruges til at understøtte ungdomsgarantiordninger i medlemslandene, udvikle lærlingeordninger og støtte unge sociale iværksættere.

EU-Kommissionen vil også skabe bedre rammer for unges indtræden på arbejdsmarkedet bl.a. via traineeordninger, der kombinerer praktisk arbejdserfaring med konkrete uddannelsesforløb.
Finanspagten kan ikke stå alene
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, ser frem til, at EU gennemfører en mere offensiv job- og vækstpolitik. For finanspagten kan ikke stå alene, understreger hun.
"EU-landene skal helt klart have orden i deres økonomier, men sparsommelighed kan ikke alene få os ud af krisen – der må også vækst til. Det er helt nødvendigt, at der nu tages alvorlige initiativer for at få unge i job og uddannelse", siger Bente Sorgenfrey.

Derfor er det interessant for FTF, at EU nu peger på traineeforløb som metode til at slå døren ind på arbejdsmarkedet.
"I Danmark har nyuddannede unge store problemer med at komme i job; det gælder især lærere, pædagoger og sygeplejersker. I FTF gennemfører vi nu med støtte fra regeringen traineeforløb og jobrotationsprojekter, der giver nyuddannede adgang til jobåbninger. Men pengene til jobrotation i år er imidlertid så godt som brugt allerede, så der er behov for en styrket indsats", siger Bente Sorgenfrey.
EUs anbefalinger ligger således fint i forlængelse af de danske tiltag på området, pointerer hun.
De afgørende kompetencer
Kompetencer er også en hjørnesten i den store job- og vækstplan fra EU-Kommissionen. Selv om arbejdsløsheden er høj i Europa, er der tegn på, at visse vækstområder vil savne kompetente medarbejdere. Derfor skal bekæmpelsen af arbejdsløshed ifølge kommissionens pakke bl.a. foregå ved kompetenceudvikling, så ledige bliver klar til at overtage job på vækstområderne.
EU- kommissionen peger på tre sektorer, hvor der i Europa er særligt gode mulighed for vækst og beskæftigelse: Bæredygtig, grøn produktion, sundheds- og velfærdsområdet samt IT-området.
Også Bente Sorgenfrey ser netop disse tre områder som fulde af gode vækstmuligheder i den globale konkurrence.
"Så sent som i går afleverede jeg FTF’s forslag til regeringen om styrket vækst på sundheds- og velfærdsområdet. Det handler bl.a. om at få mere gang i innovation og offentligt-privat samarbejde, og om at udnytte og eksperimentere endnu mere med ny teknologi og digitale løsninger", siger hun.

Bente Sorgenfrey understreger, at vi i Danmarks bliver nødt til at prioritere vores styrkepositioner, hvis vi skal have gang i væksten og jobskabelsen.
"Det har både vi og andre lande før gjort med succes", siger hun.